.....SİTEME HOŞGELDİNİZ.UMARIM İYİ VAKİT GEÇİRİRSİNİZ......
   
 
  Piller

 

Piller

 

Piller kimyasal enerjiden elektrik enerjisi
üreten düzeneklerdir. Günlük hayatta çok kullandığımız pillerin en büyük
avantajı elektrik enerjisini taşınır kılmasıdır.Çeşitli metaller kimyasal
reaksiyonlar sırasında elektron verirler, buna yükseltgenme adı verilir.Çeşitli
metaller de bunun tersi olarak elektron alırlar buna da indirgenme adı
verilir.Bu  reaksiyonlar sırasında; her metalin elektron verirken veya alırken,
yarı pil potansiyeli adını verdiğimiz, verilen veya alınan elektronların
karşılığı olan bir elektrik potansiyeli mevcuttur.

 

Bir pili oluşturan iki metalin yarı pil
potansiyelinin cebirsel toplamı o pilin ürettiği voltaja eşittir.

 

Yükseltgenmenin olduğu elektrot anottur. Anoda
gelen iyon da anyondur, o halde anyon negatif yüklü iyondur.Bunun tersi katot ve
katyon olarak adlandırılır.

 

İlk zamanlarda piller tek defa kullanılabiliyordu
ve tekrar kullanılabilen elektrik kaynağı olarak akümülatörler
bulunmuştu.Zamanımızda pek çok çeşit pil, birden çok kullanılabilme, yani 

tekrar şarj edilebilme özelliğine sahiptir.

 

Piller şu şekilde sınıflanabilir:

1-) Atom pili

2-) Yakıt  pili

3-) Güneş pili

4-) Kuru pil

5-) Sıvı piller

6-) Gazlı piller

 

Atom pili uranyum ve grafit bloklardan oluşan ve nükleer enerjiden elektrik
enerjisi elde etmeye yarayan pillerdir.

 

Yakıt pili dışarıda ki yakıttan örneğin: hidrojen
ve oksijen gibi, elektrik enerjisi elde etmeye yarayan düzeneklerdir.

 

Güneş pilleri veya fotopiller amorf silisyum
kristallerinden elde edilen P- N  kavşaklı bir yarıiletken yapıdır.Takriben açık
güneşli havada desimetrekare de 1 watt enerji  verebilir.

 

Pil İlk kez 1800 yılında Alessandro Volta
tarafından yapılmıştır.Bu pil yuvarlak çuha veya karton parçaları ile
birbirinden ayrılmış bakır ve çinko disklerinin asitli suya batırılması ile
oluşmuştu. 

Bu tip pillerde zamanla pozitif elektrot üzerinde  hidrojen kabarcıkları
oluştuğu ve EMK de azalma olduğu ortaya kondu,buna  elektrotun kutuplanması
denir,bunu azaltmak için çeşitli oksitleyiciler kullanmak gerekir. Bu iş için
kullanılan yükseltgen maddeler arasında;

Kromik asit,Potasyum bikromat, Nitrik asit gibi sıvılar ve
kurşun dioksit,manganez dioksit gibi katılar vardır.

 

1842 de Poggendorf daha sonra Grenet,Ducretet ve
Trouve potasyum bikromatlı pili yaptılar ve bu piller 2 volt ve yüksek akım
vermekteydi.Bu  kutuplanmayan bir sıvı pildi.

 

Lechlanche pili bir kuru pildir. Bu pilde
elektrot olarak Çinko ve Karbon kullanılır.

Lechlanche pilini Fery geliştirdi ve kendi adı ile anılan pili yaptı.Eskiden cep
fenerlerinde kullanılan  akıp cihazları berbat eden piller bu pillerdir…

 

Lechlanche pilinde amonyum klorür jel haline
getirilmiştir  çinkoyu sarar.Karbon etrafında bir gözenekli kılıf içinde
karbon ve manganez dioksit bulunur.Tepe ziftlenir. Burada reaksiyon 

sonucu Amonyak ve hidrojen iyonu oluşur. 

 

 
Lechlanche pili

 

 

Yukarıda görülen Lechlanche pilinde turuncu renk
karbon etrafınna sarılı olan manganez dioksit.Yeşil renk çinko katot,aradaki gri
renk ise manganez dioksit ile çinko arasında bulunan 

jel Amonyum klorürdür.

 Kuru pillerde kutuplaşmayı önlemek için genel olarak kullanılan Manganez
dioksittir.Bunsen pilinde bu maksatla  nitrik asit kullanılır. Alman
Fiziko-kimyacısı olan Robert Wilhelm Bunsen (1821 – 1899 ) 1843 de bu pili
yapmıştır.


Sıvı kutuplanmaz pillerin ilk örneği Daniell
pilidir. Daniel pilinde Bakır ve Çinko  elektrot olarak kullanılır.1.08 volt
elektrik gerilimi üretirler her elektrot kendi tuzlarının  çözeltisine
batırılmıştır ve arada gözenekli bölme ile birbirlerinden ayrılırlar.burada
Çinko çözünür,Bakır ise çöker.Daniell pili bir sıvı pildir .Sıvı pillerde
elektrolit sıvıdır.Daniel pili de böyledir, keza Akümülatörlerdede elektrolit
sıvı Sülfürik asittir.

 

Derişim pilleri de kutuplanmaz pillerdendir,
burada aynı metalden yapılmış iki elektrot,bu metalin iki farklı tuzu içine
konur. Latimer Clark ve Weston pili  böyledir.Bu piller ölçek pil olarak
adlandırılır ve pillerin iç direnci ve EMK ölçümünde referans alınırlar.

 

Basınç altındaki gaz içinde olan piller gazlı pil
olarak adlandırılır. Sir William Robert Grove İngiliz fizikçisidir. Aslında Bir
hukukçudur ve amatör olarak fizikle uğraşmaktadır.1839 da elektrotları odun
kömüründen olan gazlı pili yapmıştır.Gaugain ve Zeuger pilleri de gazlı piller
dendir.

 

Günlük hayatta kullandığımız kuru piller, çeşitli
boylarda ve güçlerde imal edilirler.Pillerin üretiği voltaj üzerlerinde
yazılıdır. Pillerin eskimesi halinde bu voltaj değerinde düşme meydana gelir,

buna bayat pil deriz.Normalde kullanılmış bir pilde bile çekilen akım, pilin
verebileceği akımdan fazla değilse voltaj düşmesi meydana gelmez, bu  şu
demektir.biz bir pilin taze mi eski mi olduğunu yalnız voltajı ölçerek
bulamayabiliriz.

 

Gündelik kullanımda  ki piller iki tiptir:

 

1-) Tekrar şarj edilebilen piller

2-) Tekrar şarj edilemeyen piller

 

Şarj edilebilen piller :

 

1-) Nikel Kadmiyum piller

2-) Nikel Metal Hidrit piller

3-) Lityum İon piller

 

Şarj edilemeyen piller :

 

1-) Muhtelif alkalen piller

2-) Gümüş oksit piller

3-) Çinko - Karbon pilleri

4-) Civalı piller

 

Nikel Kadmiyum Piller:

Adından da anlaşilacağı gibi nikel ve kadmiyum dan yapılmış pillerdir. Bu piller
hafızalı piller olarak ta adlandırılır. Şarjlı halde 1.44 volt maksimum voltaja
sahiptir.

 

Boş halde 1.2 voltta tutulmalıdır.Bu pillerin
verimli kullanılması için 1.1 volt pil geriliminde mutlaka tekrar şarj
edilmeleri gerekir. Bunun için özel düzenekler mevcuttur. Bu pillerin güç eğrisi
birden

azalır ve kullanım süresi sonunda güç birden düşer.
 

 

Tüm pillerin üzerinde mevcut olan pilin akım
gücünü gösteren bir  rakam mevcuttur bu mAmper / saat olarak ifade edilir.
Bir pilin üzerinde 800  mA /h yazıyorsa bu şu
demektir: Bu pil 800 mA akımı ancak bir saat akıtabilir. Eğer bu pilden devamlı
olarak 100 mA akım çekiyorsanız o zaman bu pil size 8 saat hizmet edecektir.

 

Nikel kadmiyum piller akım şarjına tabidirler
şarj voltajları 1000 volta kadar çıkabilir. Ni-Cad piller üzerlerinde yazılı
olan mA/saat değeri ne ise o değerin onda biri kadar bir akım ile 14 saat şarj
edilirler.

 

Örneğin üzerinde 750 mA/saat yazan bir pili 75 mA
ile 14 saatte şarj edebiliriz.Ama çoğu zaman hızlı şarj devreleri ile çabuk
şarj gerekli olur.Bu durum pilin ömrünü kısaltır ve genellikle pilleri 

1 saatte sarj edecek kadar akım basılır. Bu durumda 400 - 1000 mA gibi yüksek
bir şarj akımı uygulanır.Bir Nikel Kadmiyum pilin şarj olduğunu, sıcaklığının
artmasından da anlayabiliriz; çünkü bu, durumda kimyasal reaksiyon bitmiş
verilen enerji ısı enerjisine dönüşmekte demektir.

 

Nikel - Kadmiyum pillerin şarjında değişik
teknikler kullanılır, bunlar pilin ömrünü uzatmak için yapılan işlemlerdir. Pil
yarı boşalmış halde iken şarj edilmez, aksi halde pil hafızasında 

tuttuğu bu noktadan ileriye doğru şarj olur bu da kapasitesini düşürür. Bu tip
piller önce boşaltılır, sonra şarj edilir.


Nikel Metal Hidrit Piller: 

Nikel Kadmiyum pillerden sonra piyasaya çıkan bir pildir. Ni - Kad. Pillere göre
daha yüksek kapasiteye sahiptir. Şarj edilmeleri hemen hemen Ni-Kad. Piller
gibidir. Her iki pilin de bir iç dirençi vardır, bu direnç Ni - Kad. Pillerde
daha yüksektir, bu nedenle kullanılmadığında bu piller kendi içinden bir
akım akıtır ve boşalırlar, bu olay NiMH pillerde daha çabuk olur ve 

daha kısa sürede boşalırlar.

 

Li- ion Piller : 

 

Diğer şarj edilebilen pillere göre daha yüksek
kapasiteleri olan pillerdir. Hafif piller olup, kendi kendine boşalmaları
yavaştır. Şarj edilmeleri biraz daha güçtür, fakat bir yandan kullanılır bir
yandan da şarj edilebilirler. Hem voltaj hem de akım regülasyonu ile şarj
edilirler.

 

 

Akümülatörler :

 

İlk kez Sir william Grove’un tasarladığı platin
elektrotlu pil ile ortaya çıkan doldurulabilir pil yapımını  Gaston Plante
başardı.

 

Kurşun Kurşun oksit li

Nikel Kadmiyum lu

Nikel Demir li

Gümüş Çinkolu

 

Olmak üzere değişik tip akümülatörler mevcuttur.
En çok kullanılan Kurşunlu akümülatörlerde, elektrotlar kurşundur. Seyreltik
sülfürikasit de elektrolit olarak kullanılır.

 

Akümülatörler voltaj kaynağı ile şarj edilirler
normal şarj için kapasitesinin 1 /10 u kadar akım verilir ve 24 saat
süresinceşarj olur.

 

Otomobillerde kullanılan akümülatörler 45 ve 60
Ah kapasitesindedirler.Yani bu akümülatör kullanılma süresi ile verdiği akım
çarpımı 60'a eşittir.Yani 10 amper çekiliyorsa 6 saat akım verebilir.

 

Dolu bir Akümülatör maksimum voltajı 14.5
volttur. Akümülatörler üzerinde ayrıca maksimum akım değeri de yazar bu çok
yüksek bir akım değeridir.Bir Akümülatör  250 Ampere kadar bir akımı 

akıtabilir.
SAAT KAÇ?
 
Reklam
 
KOMİK BİLMECELER
 
ÖĞRETMENLER BURAYA
 
YAZIYOR YAZIYOR!!!
 
İSMİNİZ NE ANLAMA GELİYOR
 
İsim Sözlüğü

 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
EMRAH TOSUNOĞLU