.....SİTEME HOŞGELDİNİZ.UMARIM İYİ VAKİT GEÇİRİRSİNİZ......
   
 
  BİRİMLER

 

TEMEL SI BİRİMLERİ
fiziksel niceliknicelik simgesiisimsimge
uzunluk l, b, d, h, r, s metre m
kütle m kilogram kg
zaman t saniye s
elektriksel akım I amper A
termodinamik sıcaklık T kelvin K
substans miktarı n mol mol
aydınlık şiddeti Iv kandela cd

 

BOYUTSUZ SI BİRİMLERİ
fiziksel niceliknicelik simgesiisimsimgeSI gösterimi
düz açı α,  β,  γ,  θ,  Φ radyan rad m m-1
katı açı ω,  Ω steradyan sr m2 m-2

 

TÜRETİLMİŞ SI BİRİMLERİ (özel isimli)
fiziksel niceliknicelik simgesiisimsimgeSI gösterimigösterim
frekans v,  f hertz Hz s-1 -
kuvvet F newton N kg m s-2 J m-1
basınç p pascal Pa kg m-1 s-2 N m-2
enerji (bütün formları) E, U, V, W joule J kg m2 s-2 N m = C V = V A s
güç P watt W kg m2 s-3 J s-1 = VA
elektriksel şarj Q coulomb C A s -
elektriksel potansiyel farkı E,  φ,  ζ,  Φ,  η volt V kg m2 s-3 A-1 J A-1 s-1 = J C-1
elektriksel kapasitans C farad F A2 s4 kg-1 m-2 C V-1
elektriksel direnç R ohm Ω kg m2 s-3 A-2 V A-1
elektriksel iletkenlik G siemens S A2 s3 kg-1 m-2 A V-1 = Ω-1
manyetik akı Φ weber Wb kg m2 s-2 A-1 V s = T m2
manyetik indüksiyon B tesla T kg s-2 A-1 Wb m-2 = N A-1 m-1
indüktans L, M henry H kg m2 s-2 A-2 V A-1 s = Wb A-1
aydınlık akısı Φ lümen lm cd sr -
ilüminasyon E lüks lx cd sr m-2 lm m-2
aktivite (radyonüklid) A becquerel Bq s-1 -
absorbe edilen doz D gray Gy m2 s-2 J kg-1
doz eşdeğeri H sievert Sv m2 s-2 J kg-1
katalitik aktivite z katal kat mol s-1 -
Celsius sıcaklığı t Celsius derecesi °C K -
düz açı α,  β,  γ,  θ,  Φ radyan rad m m-1 boyutsuz
katı açı ω,  Ω steradyan sr m2 m-2 boyutsuz


 
 
 

TÜRETİLMİŞ SI BİRİMLERİ
türemiş niceliknicelik simgesiisimSI gösterimi
alan A metre kare m2
hacim V metre küp m3
hız u,  v,  c metre / saniye m s-1
ivme a, g (serbest düşme) metre / saniye kare m s-2
eylemsizlik momenti I kilogram metre kare kg m2
kinematik viskozite v metre kare / saniye m2 s-1
dalga sayısı σ,  φ 1 / metre m-1
kütle yoğunluğu ρ kilogram / metre küp kg m-3
özgül hacim v metre küp / kilogram m3 kg-1
akım yoğunluğu j,  i amper / metre kare A m-2
manyetik alan kuvveti H amper / metre A m-1
substans B'nin konsantrasyonu cB, mol / metre küp mol/m-3
molar kütle M kilogram / mol kg mol-1
molar hacim Vm metre küp / mol m3mol-1
lüminans L kandela / metre kare cd m-2
kütle kesiri w kilogram / kilogram boyutsuz

 

ÖZEL İSİMLİ SI BİRİMLERİNDEN TÜRETİLMİŞ SI BİRİMLERİ
türemiş niceliknicelik simgesiisimSI gösterimigösterim
açısal hız ω radyan / saniye s-1 rad s-1
açısal ivme α radyan / saniye kare s-2 rad s-2
açısal momentum L joule saniye kg m2 s-1 J s
momentum P newton saniye kg m s-1 N s
dinamik viskozite η pascal saniye kg m-1s-1 Pa s
yüzey gerilimi γ,  σ newton / metre kg s-2 N m-1 = J m-2
kuvvetin momenti υ newton metre kg m2 s-2 N m = J
ısıl akı yoğunluğu, irradiyans Q watt / metre kare kg s-3 W m-2
ısı kapasitesi, entropi S joule / kelvin kg m2 s-2 K-1 J K-1 = C V K-1
özgül ısı kapasitesi, özgül entropi c joule / kilogram kelvin m2 s-1 K-1 J kg-1 K-1
özgül enerji E joule / kilogram m2 s-2 J kg-1
ısıl iletkenlik λ watt / metre kelvin kg m2 s-3 K-1 W m-1 K-1
elektriksel iletkenlik σ,  κ siemens / metre A2 s3 kg-1 m-3 S m-1 = Ω-1 m-1
= A V-1 m-1
elektriksel direnç ρ ohm metre kg m3 A-2 s-3 Ω m = m S-1
= V m A-1
enerji yoğunluğu u joule / metre küp kg m-1 s-2 J m-3 = N m-2
= C m-3
elektriksel alan kuvveti E volt / metre kg m s-3 A-1 V m-1
elektriksel şarj yoğunluğu ρ coulomb / metre küp A s m-3 C m-3
elektriksel akı yoğunluğu σ coulomb / metre kare A s m-2 C m-2
permitivite ε farad / metre A2 s4 kg-1 m-3 F m-1
permeabilite μ henry / metre kg m s-2 A-2 H m-1
molar enerji Um,  Hm, joule / mol kg m2 s-2 mol-1 J mol-1
molar entropi, molar ısı kapasitesi Sm,  Cc,m,  Cp,m joule / mol kelvin kg m2 s-2 mol-1 K-1 J mol-1 K-1
poz (x ve γ ışınları) - coulomb / kilogram A s kg-1 C kg-1
absorbe edilen doz hızı - gray / saniye m2 s-3 Gy s-1 = J kg-1 s-1
radiyant yoğunluğu P' watt / steradyan kg m2 s-3 sr-1 W sr-1
radiyans L watt / metre kare steradyan kg s-3 sr-1 W m-2 sr-1
katalitik (aktivite) konsantrasyonu - katal / metre küp mol m-3 s-1 kat m-3

 

TÜRETİLMİŞ CGS BİRİMLERİ (özel isimli)
fiziksel nicelikisimsimgeSI gösterimi
enerji erg erg 10-7 J
kuvvet dyne dyn 10-5 N
dinamik viskozite poise P dyn s cm-2 = 0.1 Pa s
kinematik viskozite stokes St cm2 s-1 = 10-4 m2 s-1
manyetik indüksiyon gauss G 10-4 T
manyetik alan kuvveti oersted Oe (1000/4π) A m-1
manyetik akı maxwell Mx 10-8 Wb
lüminans stilb sb cd cm-2 = 104 cd m-2
ilüminasyon phot ph 104 lx
ivme gal Gal 1 cm s-2 = 10-2 m s-2

 

DİĞER BİRİMLER
fiziksel nicelikisimsimgeSI gösterimi
zaman dakika min 60 s
zaman saat h 60 min = 3600 s
zaman gün d 24 h = 86 400 s
açı derece ° (π /180) rad
açı dakika ' (1/60)° = ( π/10 800) rad
açı saniye " (1/60)' = (π /648 000) rad
hacim litre l, L 1 dm3 = 10-3 m3
kütle ton t 103 kg
alan düzeyi, güç düzeyi, ses basınç düzeyi, logaritmik azalma neper Np 1, boyutsuz
alan düzeyi, güç düzeyi, ses basınç düzeyi, zayıflama bel B (1/2) ln 10 (Np)
boyutsuz
enerji elektronvolt eV yaklaşık 1 eV = 1.602 18 x 10-19 J
kütle birleşik atomik kütle birimi u yaklaşık 1 u = 1.660 54 x 10-27 kg
uzunluk astronomik birim ua yaklaşık 1 ua = 1.495 98 x 1011 m

 

SI OLARAK KABUL EDİLEN BİRİMLER
fiziksel nicelikisimsimgeSI gösterimi
uzunluk deniz mili - 1852 m
hız knot - deniz mili / hour = (1852/3600) m s-1
alan ar a da m2 = 102 m2
alan hektar ha hm2 = 104 m2
basınç bar bar 0.1 MPa = 100 kPa = 1000 hPa = 105 Pa
uzunluk ångström Å 0.1 nm = 10-10 m
alan barn b 100 fm2 = 10-28 m2

 

SI DIŞINDAKİ BİRİMLER
fiziksel nicelikisimsimgeSI gösterimi
aktivite (radyonüklid) curie Ci 3.7 x 1010 Bq
poz (x ve γ ışınları) röntgen R 2.58 x 10-4 C kg s-1
absorbe edilen doz rad rad cGy = 10-2 Gy
doz eşdeğeri rem rem cSv = 10-2 Sv
uzunluk (X-ışını dalga boyu) X birim - yaklaşık 1.002 x 10-4 nm
manyetik indüksiyon gama γ nT = 10-9 T
akı, radyo-astronomi jansky Jy 10-26 W m-2 Hz-1
uzunluk fermi - fm = 10-15 m
kütle metrik karat - 200 mg = 2 x 10-4 kg
basınç torr Torr (101 325/760) Pa
basınç standart atmosfer atm 760 mmHg
= 101 325 Pa
basınç milimetre cıva mmHg 133.322 39 Pa
enerji termokimyasal kalori calth 4.184 J
uzunluk mikron µ 1 µm = 10-6 m
zaman yıl a 365.242 199 days
= 31 556 925.974 7 s
kuvvet kilogram-kuvvet kgf 9.806 65 N
SAAT KAÇ?
 
Reklam
 
KOMİK BİLMECELER
 
ÖĞRETMENLER BURAYA
 
YAZIYOR YAZIYOR!!!
 
İSMİNİZ NE ANLAMA GELİYOR
 
İsim Sözlüğü

 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
EMRAH TOSUNOĞLU