.....SİTEME HOŞGELDİNİZ.UMARIM İYİ VAKİT GEÇİRİRSİNİZ......
   
 
  Veli Toplantıları

 

Veli Toplantıları
Amaçları
1.Ailelere çocuklarının davranışları hakkında açıklamalarda bulunmak ve davranışları iyileştirmede önerilerde bulunmak.
2.Ailelere çocuklarının ilgileri, becerileri hakkında bilgi vermek.
3.Ailelere çocuklarının başarılı oldukları, olamadıkları dersler hakkında bilgi vermek ve nasıl başarısızlığın nasıl iyileştirileceği konusunda önerilerde bulunmak.
4.Ailelerle çocuklarının akademik başarıları göz önüne alınarak ilgi duydukları mesleklerin olabilirliğini tartışmak.
Toplantıya hazırlanma, ailenin, öğrencinin ve öğretmenin hazırlanması biçiminde de olur. Toplantıya katılan herkes toplantıya yeterince hazırlandığında toplantı daha üretici ve rahat olacaktır.
 
a)Öğrencilerin hazırlanması
Öğrencilerin hazırlanmasında ilk adım, toplantının amaçlarını tartışmak, öğrencilerin soru sormalarına ve ilgilerini ifade etmelerine izin vermektir. Öğrenciler, ailelerine rapor verilmesinin nedenini ve toplantıda neler olacağını bilmeye gereksinme duymaktadırlar.
İkinci adım, öğrencilere kendi isteklerini değerlendirme fırsatını sağlamaktır. Düzenli öğretmen-aile toplantılarının birinci amacı, öğrencilerin başarılarını sınıflandırmak ve buna göre gruplamak olduğundan, öğrencilerin bu sürece katılması doğru bir yaklaşımdır.
Öğrencilere, kendi çalışmalarını değerlendirme fırsatının sağlanması, aynı zamanda ailelerine verilecek bilgi tiplerine olan düşmanlığı azaltır. Öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerinin birçok yaklaşımı vardır. En özgün ve geçerli yöntem, öğrencilere kendileri hakkında bir kart düzenlemelerine izin vermektir. Kendini değerlendirmeyi geliştirmenin en kolay ve etkili yöntemi, okulun gereksinim duyduğu konuları içeren maddelerden oluşan kartı doldurmalarını istemektir.
Kendini değerlendirme kartı
Öğrenci bu kartları doldurduktan sonra, her öğrenci ile bunları tartışmak, özetlemek için bir programın yapılması gerekmektedir. Bu toplantıda öğretmen ve öğrenci arasındaki değerlendirme faklılıklarını tartışmak için öğrencilere izin verileceği açıklanır. Bu farklılıkları tartışmak çok önemlidir. Ailelere, öğrenci hakkında olumsuz bilgi verilecekse, bunu önceden öğrencilerle tartışmak gerekir. Öğrenci, kendisine uygun bir biçimde davranıldığını hissettiğinde, öğretmenlerine ve akranlarına daha kibar davranır ve saygılı olur. Bilgi kartı ile birleştirilebilen diğer bir yöntem, öğrencilerin belirledikleri amaçları ile akademik başarı ve davranışlarını karşılaştırmaktır.
 
 
b)Ailelerin hazırlanması
Öğretmen, ailelere toplantıya ilişkin bilgiyi içeren bir mektup gönderir.
c) Öğretmenin hazırlanması
Öğretmenler, olumlu ve rahat bir etkileşimle açık bir biçimde ailelerin bilgi edinmelerini sağlamaktan sorumludurlar. Bu amacı başarmak için üç temel adımın atılması gerekmektedir.
Ø      Toplantı için öğrencileri hazırlamak.
Ø      Öğrenciler hakkındaki önemli bilgileri sağlamak ve düzenlemek.
Ø      Rahat ve güvenilir bir fiziksel ortam oluşturmaktır.
Bir aile toplantısında kullanılan dört önemli veri tipi vardır:
Ø      Öğrenci ve ailelerin sınıf hakkındaki duygularına ilişkin veriler.
Ø      Öğrenci davranışları ve davranışları geliştirmek için girişilen çabaların sonuçlarına ilişkin veriler.
Ø      Öğrencilerin akademik çalışmasına ilişkin veriler
Ø      Herhangi bir sorun olduğunda, çözümü için meslektaşların ve uzmanların toplantı konusundaki verileridir.
Toplantıda; öğretmenler, ailelere çocukların davranışlarına ilişkin özgün açıklamalarda bulunmalıdırlar. Bunun temel nedeni, davranışı iyileştirmede çocuklara yardım etmektir.
Her toplantıda, önemli konulardaki öğrenci çalışmasına yönelik örneklerden güçlük çektikleri alanları anlamalarına yardımcı olacak özgün örnekleri içermelidir.
Bireyselleştirilmiş bir programın geliştirilmesinde uzmanlarla çalışılırsa, uzmanlara toplantı hakkında bilgiler sağlamak yararlıdır. Bu toplantının sonuçlarının kaydedildiği standart formlar kullanılarak bu sağlanılabilir. Bu tip veri sağlamanın bir çok üstünlükleri vardır. Ailelere toplantının bir özetini vermek yararlıdır.
Aile Eleştirilerini Etkili Olarak Ele Almak
Öğretmenler, aile toplantılarında çok sinirli ve eleştirici karşı karşıya gelebilirler. Bunlar, öğretim etkinlikleri için yıkıcı olabilir. Ancak, bu tip ailelerle başa çıkmanın bazı yolları vardır.
        Aileler, nazik bir tavırla karşılanmalıdır. Çok kibar ve yumuşak davranış gösterilmesi, ailenin sinirli ve eleştiride yıkıcı olmasını güçleştirir.
        Ailelerin heyecanlarını yenmesi için, etkin dinleme kullanılmalıdır.
        toplantının başlangıcında savunmaya geçmek veya ailelerle tartışmak, yalnızca aile heyecanını artırır.”önerilerinizi değerlendireceğim” veya “bu konuyla gerçekten ilgilendiğinizi anlıyorum” gibi cümleleri kullanma, ailelerin duygularını öğretmenin anlamasına yardım edebilir. Bu taktik, ailelerin daha sakin olmalarına olanak sağlayabilir.
        Aile ile gerçekten ilgilenmek ve aileyi dikkatlice dinlemek;
duygusal olumsuzluğu ve yoğunluğu azaltır.
        Ailenin tepkisi ve heyecanı karşısında, öğretmenler, sakin kalmaya ve mesleki beceriklilik göstermeye, ayakta kalmaya, aile ile göz iletişimi kurmaya özen göstermelidirler. Öğrenciler, sakin öğretmene daha etkili tepki göstermektedirler(Brophy, Evertson, 1976; Kouin, 1970). Aileler de öğretmenlerin, tepkilerini sakin bir şekilde göstermelerine gereksinim duyarlar.
        Ailelere başarmaya istekli oldukları şeyi sormak; “sizi anlıyorum, bugünkü tartışmada yapmak istediğiniz şeyi söyleyiniz.”. Bu yaklaşım ailelerin enerjileri üzerinde odaklaşmaya olanak sağlar ve soruna çözüm olanağı sağlar.
        Gerektiğinde eleştirilere sınırlandırılma getirilmelidir. Zamanınız sınırlı ise, aileleri bilgilendirme önemlidir. “sınıfıma dönmek için 20 dakikam var”,”bu zamanda sorunlarımızı nasıl çözeceğimizi anlatalım”,daha fazla zamanımız olursa olabildiğince kısa sürede bir toplantı daha planlayacağım”.
        Öğretimde, öğrenci en önemli ve odaktaki kişi olduğundan, ailelere, öğrencilerin sorunlarının farkında olup olmadığını sorunuz.
        Açık sözlü olma; başlangıçtan itibaren açık bir davranış sergileyerek açık sözlü olmaya özen gösteriniz. Ancak bu süreçte mesleki gücünüzü ön planda tutunuz. Böylece gelecek toplantı için bir basamak oluşturma ve sorunu açıkça ortaya koyma olanağı sağlarsınız.
        Özgün veriler üzerinde durma; aileye çocuğun matematikten geçen yıl iyi olduğunu, ancak bu yıl zorluk çektiğini belirtirse, en akılca ve en etkili yaklaşım, öğrencinin matematik becerileri, verilerini incelemektir.
        Sorunların çözümü için ne yapılacağını ailelere söylemek.
 
 
 
 
SAAT KAÇ?
 
Reklam
 
KOMİK BİLMECELER
 
ÖĞRETMENLER BURAYA
 
YAZIYOR YAZIYOR!!!
 
İSMİNİZ NE ANLAMA GELİYOR
 
İsim Sözlüğü

 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
EMRAH TOSUNOĞLU