.....SİTEME HOŞGELDİNİZ.UMARIM İYİ VAKİT GEÇİRİRSİNİZ......
   
 
  ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI VE NEDEN OLDUĞU OLASI İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI

 

ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI VE NEDEN OLDUĞU OLASI İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI
 
Aşağıda öğretmenlerin yaptıkları veya yapmadıkları davranışların neden olduğu, olası istenmeyen öğrenci davranışları verilmiştir.
 

ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI
İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI
1- Notla tehdit etme
1- Korku,not için çalışma,otoriteye itaat
2- Ceza olarak ödev verme
2- Dersten soğuma,isyan
3- Sadece anlatım yöntemini kullanma derse güdülememe,cesaretlendirmeme,espiritüel olmama
3- Hayal kurma, başka şeylerle ilgilen-me,derse katılmama, dağınık ilgi
4- Ödevleri kontrol etmeme
4- Ödevleri yapmama, eksik yapma veya özenle yapmama
5- Sınıfa sırtını dönme
5- Başka şeylere yönelme
6- İstenmeyen davranışları düzeltmeme
6- İstenmeyen davranışları sürdürme
7- Sadece başarılı olanlara söz hakkı verme
7- Diğer öğrencilerin söz istememe davranış-larını pekiştirme
8- Yanlış davranışı veya yanıtı aşırı eleştirme, olumsuz sözlerle etiketleme
8- Söz hakkı istememe, okula gelmeme
9- Öğretmediği konularda sınav yapma
9- Kopya çekmeye yönelme
10- Dersi iyi planlayamama, öğrencileri boş bırakma
10- Ders dışı olumsuz etkinliklere yönelme
11- Zorlama ile disiplin sağlama
11- Okul eşyalarına zarar verme,pasif veya saldırgan olma
12- Sınıfta herkesin görebileceği yerde durmama
12- Görülmeyen öğrencilerin ders dışı etkinliklere yönelmesi
13- Öğrencilerin psikolojik,sosyal,akademik yeterlik ve gelişim dönemleri gibi özelliklerini tanımama
13- Saldırgan veya pasif olma
14- Öğrencilerin ekonomik durumuna bakmadan araç gereç isteme
14- İçine kapanma, hırsızlık,okula gelmeme
15- İstenen davranış hakkında bilgilen-dirmeme
15- İstenen ve istenmeyen davranışı ayırt edememe
16- Öğretmenin kendi davranışları ve diğer öğretmenlerin davranışları arasındaki tutarsızlık
16- İstenen ve istenmeyen davranışı ayırt edememe
17- Öğrencinin davranışı yerine kişiliğini eleştirme
17- Çekingen olma,içine kapanma, iletişim-sizliği pekiştirme
18- İstenen davranış için uygun ortam oluşturmama
18- İstenmeyen davranışı sürdürme
19- İstenen davranış için uygun pekiştireci zamanında vermeme
19- İstenen davranışı gösterememe
20- Haklı ile haksız öğrenciyi ayırt edememe
20- Öğretmene ve derse karşı olumsuz tutum ve davranış
21- Cinsel,sosyal,ekonomik ve başarı durumu vb. özelliklere göre ayrım yapma,sürekli aynı öğrencilere sosyal alanlarda görev verme
21- Öğretmene ve derse karşı nefret duygusu,kıskançlık,yağcılık,protesto geliştirme
22- Başarı zevkini tattıramama
22- Dersle ilgilenmeme,söz istememe
23- Derse girip dersi işleyip dersten çıkma; kitap öğretmeni olma,dersi soğuk atmosferde işleme
 
23- Derse ve öğretmene karşı olumsuz tutum,isteksizlik
24- İstenmeyen davranışlar üzerinde istenenlerden daha fazla durma, an konuyu kesip ayrıntılarla fazla ilgilenme
24- Karşı koyma,meydan okuma,duyguları saklama,başkalarını suçlama,dikkati dağıtma
25- Bazı öğrencilere ismi ile hitap ederken diğerlerine hitap etmeme
25- Kıskançlık, öğretmenden ve dersten soğuma
26- Ödül ve cezayı adil kullanmama
26- Kıskançlık,derse ve öğretmen karşı olumsuz tutum
27- Körü körüne itaate alıştırmak için disiplin cezası verme, başarısız olarak değerlendirme
27- Güven duygusunu zedeleme, haklarını savunamama, haksızlığa itiraz etmeme
28- Ana dilini iyi kullanmama ( örn. Argolu konuşma )
28- Argolu konuşma
29- Başarılı ile başarısız öğrencileri akademik açıdan ayırt edememe ( örn. Her ikisine de aynı notu verme )
29- Derse ilgisiz, öğretmene sevgisiz olma, protesto geliştirme
30- Fiziksel ceza verme
30- Arkadaşlarıyla sorunlarını kavga ederek çözmeye çalışma, yalancılık, aşırı kaygı,karşı gelme,kişiliksiz davranışlar

SAAT KAÇ?
 
Reklam
 
KOMİK BİLMECELER
 
ÖĞRETMENLER BURAYA
 
YAZIYOR YAZIYOR!!!
 
İSMİNİZ NE ANLAMA GELİYOR
 
İsim Sözlüğü

 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
EMRAH TOSUNOĞLU