.....SİTEME HOŞGELDİNİZ.UMARIM İYİ VAKİT GEÇİRİRSİNİZ......
   
 
  BİR EĞİTİM KURUMUNDA YAPACAKLARIM

 

BİR EĞİTİM KURUMUNDA YAPACAKLARIM
 
GİRİŞ
 
Bu mesleği yaparken ilke edineceğim üç önemli temel nokta vardır ki, bence bütün Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlerin bu ilkelerle hareket etmesi gereklidir. Aslında bu ilkeler mutlu bir yaşam sürmenin de temel koşullarıdır. Bunlar;
 
Ø      İnsanları koşulsuz sevmek.
Ø      İnsanlara herşeyden önce insan oldukları için değer vermek.
Ø      Her zaman insanların ve insanlığın iyiliğine çalışmak.
 
     İşte bu temel ilkeler çerçevesinde herhangi bir okulda Psikolojik Danışman ve Rehber öğretmen olduğumda yapacaklarımı her başlık bu alanda bir konu olacak şekilde ifade edeceğim. Burada iç müşteri (Diğer öğretmenler ve personel) ve dış müşteri (öğrenci ve veli) kavramlarını konu içerisinde bölmeden ele alacağım ve müşteriye odaklı, müşteri memnuniyetine dayalı bir yapı içereceğim.
     
      DURUM DEĞERLENDİRMESİ
 
Öncelikle gittiğim okulun bulunduğu durumu, seviyeyi anlamaya çalışırım. Daha önce rehberlik adına nelerin yapıldığını, nelerin yapılması istenip de yapılamadığını araştırırım. Bu konuda okulun yetkili birimleri ve diğer öğretmenlerle görüşmelerde bulunurum. Mümkünse benden önceki rehber öğretmenle görüşürüm. Öğrencilerin durumlarını da gözlem yoluyla kavramaya çalışırım. Ayrıca durum değerlendirmesini içeren bir anketi öğrencilere uygularım( Daha önce neler yapıldı? Yapılan çalışmalardan memnun kalındı mı? Neler eksik yapıldı ve nelerin daha yapılması arzu edilirdi? vs. ).
 
PLANLAMA
 
Yaptığım bütün bu değerlendirmeler neticesinde edindiğim bilgiler etrafında yıllık planımı yapar kendime birtakım hedefler belirlerim. Bu plan bir yıl içerisinde yapmayı düşündüklerimi ne zaman yapacağımı içerir. İmkanlarım dahilinde ulaşabildiğim öğrencileri bilgi, beceri ve yetenek yönünden tanıyarak, onlara öz bilinç ve özgüven kazanmaları ve kendilerini gerçekleştirme süreçlerinde yardımda bulunmak hedefim olabilir.
Yaptığım bu plan ve belirlediğim hedeflerimde ihtiyacım olan araç ve gereçleri saptayarak yetkili birimlere sunar ve elde edilmesi yönünde çalışmalar yaparım. Plan ve programımı yetkili birimlere bildirerek desteklerini sağlamak için iknada çalışırım. Planın diğer öğretmenleri ve personeli ilgilendiren taraflarını kendilerine bildirir ve uygulamalarında gereken yardımı yaparım.
 
ÖĞRENCİLERİ TANIMA
 
Öğrencileri tanıma açısından, birtakım test, envanter ve anket gibi psikolojik ölçme araçlarını uygular ve onların beceri, yetenek ve kişilik özellikleri hakkında bilgi edinirim( Edwerds, Akademik Benlik Ölçeği, Kuder vs. ). Bununla birlikte öğrencilerin özelliklerini, ilgilerini, becerilerini ve yeteneklerini tanımamda kendi gözlemlerimin çok önemli olduğundan, öğrencilerle yakın diyaloglarda bulunurum. Tanıştıklarımın isimlerini kesinlikle unutmamaya çalışır ve karşılaştığımızda isimleriyle seslenirim. Böylece onlara değer verdiğimi, sevdiğimi ve kişiliklerini saygı duyduğumu davranışlarımla göstererek, güven ve sevgilerini kazanırım. Bu da onlara yapacağım psikolojik yardımları kolaylaştıracak, benimsenmesini sağlayacak ve etkisini arttıracaktır. Ayrıca öğrencileri tanımamda aile ortamlarını bilmemin de yararı olacağından, gerekli gördüğüm öğrencilerin aileleriyle görüşmeler yaparım.
 
Özel ve üstün yetenekli öğrencilerle, özel ihtiyaçları ve problemleri olan öğrencileri ortaya çıkararak onlar adına gerekli yardımlarda bulunurum. Özel ve üstün yeteneklilere yönelik fırsatlar araştırırken, özel ihtiyaç ve problemleri olan öğrenciler adına Rehberlik Araştırma Merkezleri ve çevremdeki diğer meslektaşlarımla ( Psikolog, Psikiyatrist vs.) diyaloga geçerim. Gerekirse bu öğrencileri diğer meslektaşlarımdan yardım almaya teşvik ederim. 
 
Öğrenciler hakkında edindiğim bilgilerin özel olmayanlarını bilmesi gerekenlere bildirir (Sınıf öğretmenine,yerine göre ailesine vs. ), özel olanlarını kendime özgü kayıt yöntemlerimi kullanarak ( Dosyalama, Özel şifreli olarak bilgisayara kaydetme gibi.) saklarım.
                                 
 
 
 
PSİKOLOJİK DANIŞMA
 
Kişisel ve sosyal problemleri, okulla ilgili problemleri ve aile ile ilgili problemleri bulunan öğrencilerle psikolojik danışmalar yaparım. Bunlarla birlikte özel problemlere yönelik bireysel psikolojik danışmalar da yaparım. Ayrıca; öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımaları, özgüven ve öz bilinç kazanmaları, empatik iletişim becerisi kazanmaları ve geliştirmeleri ve toplum içerisinde uyumlu davranışlar sergilemelerini sağlamak için grupla psikolojik danışmalar yaparım. Yaptığım bu çalışmaların da gizlilik etiğini göz önünde bulundurarak kendime özgü kayıtlarını tutarım.
 
ORYANTASYON  
 
Okula yeni başlayan ya da sonradan gelen öğrencilere oryantasyon çalışmaları yaparım. Bu öğrencilere çevreyi tanıtarak, okul hakkında (okulun işleyişi, disiplin kuralları, vs. ), okulun sosyal, eğitsel ve kültürel etkinlikleri hakkında bilgiler veririm. Ayrıca öğrencileri, verilecek psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri hakkında aydınlatırım. Bu yönde duvar gazeteleri ve tanıtıcı broşürler hazırlarım.
 
MESLEKİ REHBERLİK  
 
Öğrencilerin ilgi, bilgi, beceri, yetenek ve kişisel özellikleri ile örtüşen mesleki alanlara yönelmeleri için yardımda bulunurum. Bu konuda, “Mesleki Yönelim Envanteri”, “Mesleki Doyum Envanteri”, “Mesleğe Uygunluk Ölçeği”, “Mesleki Olgunluk Ölçeği” gibi psikolojik ölçme araçlarını kullanırım. Öğrencilerin ilgi ve becerilerini ortaya koyar, kendilerine uygun meslekleri de tespit eder ve seçimi öğrenciye bırakırım.
 
 Öğrencilerin ilgi ve özelliklerine ( Yetenek, beceri, vs. ) göre ders ve alan seçmelerine yardımcı olurum. Bu konuda uyguladığım test ve envanterlerin sonuçlarını öğrencilere yorumlarım. Üniversiteye, yüksek okullara veya meslek okullarına geçiş yapmayı planlayan öğrencilere üniversite, yüksek okul ve meslek okulları hakkında bilgiler veririm.
 
Öğrencilerin iş ve meslek seçimlerinde yardımcı olmak için, iş ve meslek alanları hakkında güncel bilgileri takip ederek, ilgili öğrencileri bilgilendiririm. Genel olarak öğrencileri iş ve meslek alanları hakkında bilgilendirmek için tanıtıcı seminer günleri belirlerim. Bu seminerlere, tanıtılan mesleklerde bulunan kişilerin katılmasını sağlarım. Ayrıca tanıtılan alanlarda okulun eski mezunlarından varsa katılımını sağlamaya çalışırım. Eğer mümkünse öğrencilerin girebilecekleri üniversite ve işyerlerine geziler düzenlerim.
 
 
 
İZLEME
 
Okulu bitiren öğrencilerin bulundukları yeni yerlerindeki durumlarını takip ederim. Bir işe veya mesleğe başlamışlarsa, uyum veya uyumsuzluklarını araştırarak gereken yardımı yapmaya çalışırım. Eski mezunların okulla ve birbirleri ile irtibatlarını devam ettirmek açısından, mezuniyet günlerinin düzenlenmesinin yetkili birimlerce kabulüne çalışırım.
 
ARAŞTIRMA – İNCELEME
 
Psikolojik danışma ve rehberlikte kullanacağım test, envanter ve anketleri geliştirme ve temin etme çalışmaları yaparak, onların geçerlik, güvenirliklerini araştırırım. Bunlarla birlikte “Başarıyı Etkileyen Etmenler”, “Okula Devamı Engelleyen Durumlar” gibi konularda araştırmalar yaparak, bu araştırmaların sonuçlarını meslektaşlarımla paylaşırım. Kişisel gelişimi ve toplumsal uyumu arttırmak için “Etkili İletişim Teknikleri”, “Etkili Dinleme Teknikleri”, “Empatik İletişim”, “Etkili Ders Çalışma Teknikleri” gibi seminer konuları oluşturur ve belirli vakitlerde sunarım.
 
KONSÜLTASYON (MÜŞAVİRLİK)
 
Öğrenme güçlükleri, uyumsuzluk ve özel ihtiyaçları olan öğrencileri tanımaları açısından diğer öğretmenlere yardımcı olurum. Sınıf öğretmenlerinin sınıflarında yapacakları rehberlik çalışmalarına yardımda bulunurum. Ayrıca okul toplantılarına katılarak yapılan rehberlik çalışmaları hakkında bilgiler veririm. Rehberlik dersleri ve eğitsel kol etkinliklerinin düzenlenmesi ve uygulanmasında diğer öğretmenlere yardımda bulunurum. Bunlarla birlikte “Etkili Sunuş Teknikleri”, “İkna Yöntemleri” gibi konularda diğer öğretmenleri bilgilendirmek isterim. 
 
ÇEVRE VE VELİ İLİŞKİLERİ
 
Çevrede bulunan psikolojik danışma ve rehberlik yardımı veren diğer kurum, kuruluş ve uzmanlarla işbirliği içinde olup, gerekirse bazı öğrenci ve velileri onların da yardımlarını almaya teşvik ederim. Gerekli gördüğüm öğrenci velilerine hatta ulaşabildiğim bütün öğrenci velilerine çocuklarının ilgi, yetenek, başarı ve gelişim durumları hakkında bilgiler vererek, çocuklarının bu durumlarıyla ilgili gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek davranışlarda bulunmamalarını sağlamaya çalışırım. Bununla birlikte imkanlarım dahilinde öğrenci velileri için de çeşitli eğitim programları düzenlemeye çalışırım. Okul-aile birliği toplantılarına katılarak yaptığım çalışmalar hakkında bilgi verir, yapacağım çalışmalar için de lojistik destek sağlamaya çalışırım. Çevremdeki yayım organları, radyo ve televizyon programları için okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini tanıtıcı materyaller hazırlayarak gerekli mercilere ulaştırırım.
 
SON DEĞERLENDİRME
 
Bütün bu çalışmalarımın yanında kendimde eksik bulduğum yönlerimi geliştirerek, girdiğim diyalogların anlayış, dostluk, sevgi, hoşgörü, nezaket, dürüstlük, sabırlılık, içtenlik, açık fikirlilik ve iyi düşüncelere dayalı olmasına dikkat ederim. yıl
SAAT KAÇ?
 
Reklam
 
KOMİK BİLMECELER
 
ÖĞRETMENLER BURAYA
 
YAZIYOR YAZIYOR!!!
 
İSMİNİZ NE ANLAMA GELİYOR
 
İsim Sözlüğü

 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
EMRAH TOSUNOĞLU