.....SİTEME HOŞGELDİNİZ.UMARIM İYİ VAKİT GEÇİRİRSİNİZ......
   
 
  BAŞARIDA MOTİVASYONUN ETKİSİ

 

BAŞARIDA MOTİVASYONUN ETKİSİ
"İyiliği,hastalığı,sefaleti,mutluluğu,zenginliği, fakirliği ve başarıyı yaratan zihindir."               (Edmund spencer)
 
Bazen hiç hata yapmayacağımıza inandığımız ve kendimizi çok iyi hissettiğimiz zamanlar olur.Bu zamanlarda her şey yolundadır,bazen en zor sınavlarda bütün soruları doğru yaparız bazen zor bir maçta çok iyi oynarız.Daha önce yapabileceğimizi hayal bile etmediğimiz harikulade şeyler yaptığımızda moralimiz inanılmaz
seviyede yükselir.
 
Hayatımızda bazen her şeyin kötü gittiği anlar olmuştur,kolayca yapabileceğimiz şeyleri karıştırır,adımlarımızı karıştırırız veya yanlış atarız.
 
Biz aynı kişi olduğumuza göre aradaki farka neden olan nedir?Neden bazen En iyi sporcular bile bazen çok çok kötü sonuçlar alırlar? Bütün bunların ortaya ve farklılıklara sebep olan etken kişinin içinde bulunduğu Psikolojik,bir anlamda sinirsel fizyolojik durumdur.
 
Sinirsel fizyolojik durum ,zihinsel durumdan yani o anki duygu ve düşüncelerden etkilenir.
 
Kendimizi ne olarak görüyorsak ,yani kendimiz hakkındaki imajımız ne ise, genellikle o oluruz.halk arasındaki tabiriyle "ağam dersek ağa olur paşam dersek paşa olur."
 
Olumsuz duyguların esiri olmamak için kendimize ait duygu ve düşünceleri düzenlemeliyiz,olumsuz duyguları olumlularıyla değiştirmeliyiz.         
        
Kendimiz hakkında olumlu şeyler düşünmemiz başarabileceğimize inanmamız ve amacımıza ulaşmak için çalışmamız bizi daima ileriye götürecek ve başarılı kılacaktır. Kendimize ait düşüncelerimizi "Zihinsel Düzenleme Tekniği" ile organize edebiliriz.Zihinsel düzenleme tekniği,sınav kaygısıyla düşünce düzeyinde mücadele etmek demektir.
 
İnsanın duygu ve düşüncelerini belirleyen,dışında meydana gelen olaylar değil,bu olayları değerlendirme ve yorumlama biçimidir.
 
 
MOTİVASYON ve ÖĞRENME
İnsan davranışlarını yönlendiren içsel durum motivasyon olarak tanımlanır.
Tanımı biraz açarsak; doğada hiçbir nesne bir sebep olmadan kendi statik durumundan hareketli duruma geçemez. O halde insan organizmasının da hareket edebilmesi, davranışta bulunması için, doğa yasası gereği , bir takım sebepler olmalıdır. Bu sebepler insan organizmasının içinden veya dışından gelen bir basınç, bir dürtü, bir güdü, bir itme, bir uyarıcı veya uyarıcılar bütünü olabilir.
İnsan organizmasını hareket veya tepki yapmaya iten sebep veya sebepler, aynı zamanda bu hareket veya tepkilere belirli bir YÖN, belirli bir HEDEF, belirli bir HIZ da tayin etmiş olurlar.
Motivasyon kavramı insan organizmasını davranışa iten, bu davranışların şiddet ve enerji düzeyini tayin eden, davranışlara belirli bir yön veren ve devamını sağlayan çeşitli iç ve dış sebepleri ve bunların işleyiş mekanizmalarını içermektedir.Yaptığımız davranışların hangilerinin motive edilmiş, hangilerinin edilmemiş olduğuna karar vermek her zaman pek kolay olmamakla beraber motive edilmiş bir davranıştaki hareketler diğerlerine oranla daha organize olmuş, daha yönlendirilmiş bir şekilde cereyan eder. Bu davranışların yapılışındaki canlılık, sarf edilen enerji, değişmeye, dağılmaya karşı olan direnci, devam süreleri vs. bize bu davranışların motive edildiklerini gösterir. Yani motivasyon HEDEFE YÖNELİK bir davranış dizisini başlatan, yönlendiren, devamını sağlayan ve durduran bir davranışlar dizisidir.
 ÖĞRENME MOTİVASYONU ise, öğrenen bireyin, öğrenme etkinliklerini anlamlı ve değerli bulması, bunlardan fayda sağlaması olarak tanımlanmaktadır. Motivasyon eksikliği çoğu zaman ders çalışmadan uzaklaşmayı ve eğitimle ilgili olmayan etkinliklere ( arkadaşlarla zaman harcama, telefon görüşmeleri, televizyon izleme gibi) yönelmeyi beraberinde getirir. Bu durumdaki bir öğrenci olarak ders çalışmak, can sıkıcı bir uğraş haline gelebilir. Ders çalışma ile ilgili faaliyetleri ertelersiniz. Sadece belirli zorlamalar sonucu ders çalışmaya başlar ve çoğu zaman içsel motivlerden yoksun olan ders çalışma faaliyetini başarıyla sonuçlandıramazsınız.
 Öğrenme motivasyonunu etkileyen içsel ve dışsal etkenler vardır. Dışsal etkenler çok çeşitlidir. İçsel etkenler ise daha çok öğrenmeye ve başarmaya karşı olan tutumlarınız, ilgileriniz, dikkat düzeyiniz ve kişilik özellikleriniz gibi içsel sebeplerle ilgilidir. Dışsal etkenlerin motivasyonu arttırmadaki rolü önemli olmakla birlikte, içsel etkenler olmadan dışsal etkenler çoğu zaman gerekli motivasyonu sağlamaz. Kendi iç dünyanızda başarının en büyük motivasyon olduğunu kabullenmeyip kendi amaçlarınızı sadece dışsal etkenler üzerine yoğunlaştırırsanız hedefe ulaşmada zorlanırsınız.
 Öğrenmeye karşı istek ve olumlu tutum, öğrenci motivasyonunu etkileyen etkenlerin başında gelir. Araştırmalar öğrencilerin öğrenmeye karşı olan tutumlarını üç grupta toplamaktadırlar. Bunlar başarıya odaklı, başarıdan kaçınan ve başarısızlığı kabul eden tutumlar olarak adlandırılmaktadır. Bu tutumlar şu şekilde gruplandırabiliriz.
 İnsanın bilgi miktarı arttıkça daha çok öğrenme ihtiyacı hisseder. Ancak temel düzeydeki ihtiyaçlarınızın (yemek, su, hava, tehlikeden uzak olma ve barınma gibi) karşılanmaması durumunda, derse ve çalışmaya yönelik olumsuz etkilenmeler ortaya çıkacaktır. Bazen yeterli motivasyonunuz olduğu halde derslere konsantre olamadığınızı söylersiniz. Bu durumda konsantre güçlüğüne yol açan nedenler belirlenmeli ve bunların çözümüne yönelik önlemler alınmalıdır.
 Dışsal etkenler çoğunlukla çalıştığınız ve içinde bulunduğunuz ortamın uygun olmamasından kaynaklanır. İçsel etkenler duygusal, sosyal ve fiziksel durumunuz ile ilgilidir. Yorgun olabilirsiniz, çalışılan ya da dinlenilen derse karşı olumsuz bir tutum içinde olabilirsiniz, veya ders dışında daha ilginç planlarınız olabilir.
 Sonuç olarak motivasyonunuzu artırmada en önemli etken, yine düşünceleriniz ve etkinliklerinizdir. Boş vermişlik ve vurdumduymazlığı temel alan ve sadece başkalarının baskılarıyla ders çalışan bir öğrencinin başarılı olması oldukça güçtür. Bu nedenle derslere ilgi göstermek her dersi yararlı yönleriyle görmek ve gerek sınıf içinde, gerekse sınıf dışındaki dersle ilgili etkinliklere bu gözle bakmak motivasyonunuzu artırmanıza yardımcı olacaktır.  
SAAT KAÇ?
 
Reklam
 
KOMİK BİLMECELER
 
ÖĞRETMENLER BURAYA
 
YAZIYOR YAZIYOR!!!
 
İSMİNİZ NE ANLAMA GELİYOR
 
İsim Sözlüğü

 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
EMRAH TOSUNOĞLU