.....SİTEME HOŞGELDİNİZ.UMARIM İYİ VAKİT GEÇİRİRSİNİZ......
   
 
  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI LİSELER

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI LİSELER
GENEL LİSELER
 
Ortaokula dayalı,üç yıllık eğitim-öğretim hizmeti veren ,öğrencileri orta öğretim seviyesinde genel kültüre sahip, kişi ve toplum problemlerini tanıyan ,ülkenin iktisadi,sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan insanlar olarak yetiştirmek ve yüksek öğretime hazırlamaktır. Bu faaliyetler,öğrenim çağında olanlara örgün eğitimle,bu çağın dışında olanlara da okul dışından lise bitirme imkanı sağlayarak yerine getirilmektedir. Ortaokulu bitiren her öğrenci istediği takdirde kendisine en yakın genel liseye kaydını yaptırabilir.
ANADOLU LİSELERİ
Anadolu Liseleri,bazı derslerini yabancı dille öğretim yapan kurumlardır. Öğrenim süresi bir yıl hazırlık olmak üzere dört yıldır. Ancak ,İstanbul Lisesi,İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi ile İstanbul Galatasaray Lisesi’nin öğretim süresi iki yılı hazırlık olmak üzere beş yıldır. Sınavla öğrenci alır. Anadolu Liselerine başvuru şartları: İlköğretim okullarının 8. sınıfında veya ortaöğretim kurumları bünyesindeki 8. sınıfta öğrenim görüyor olmaları gerekmektedir. Ancak halen Anadolu Liselerinin 8. sınıflarında okuyan öğrenciler,kazanılmış hakları devam ettiğinden bu okulları tercih edemezler.
Bu okulların amacı, öğrencilere bir yabancı dili öğretmek,yurt içinde ve dışında bu yabancı dilden en verimli bir şekilde yararlanarak ileri kültür ve uygar bir görüşe sahip kişileri yetiştirmektir.
FEN LİSELERİ
Sınavla öğrenci alan Fen Liseleri,matematik ve fen bilimleri alanında yetenekli öğrencilerin eğitimlerini sağlar. Fen ve bilim adamlarının yetişmesine kaynaklık eder. Araştırmaya meraklı öğrencilere çalışma ortamını ve şartlarını hazırlar. Öğretim süreleri,bir yılı ingilizce hazırlık olmak üzere dört yıldır.
Fen Liselerine başvuru şartları:
1. İlköğretim okulu 8. sınıf veya ortaöğretim kurumları bünyesindeki 8. sınıfta öğrenci olmaları,
2. 6,7 ve 8. sınıfta sınıf tekrar etmemiş olmaları (dönem notu olmadan ,özürleri sebebiyle sınıf tekrar edenler hariç)
3. 7. sınıf Türkçe ,Fen Bilgisi ve Matematik derslerinin her birinin yıl sonu notunun en az 2(iki),bu üç dersin yıl sonu notları toplamının da en az 10(on) olması.
Ancak, 3. şart yabancı uyruklular ile yurt dışında öğrenim görerek ,sınavların yapıldığı ders yılında yurda dönüş yapanlardan 8. sınıfta bulunanlara uygulanmaz.
Fen Liselerine kayıt şartları:
Bu sınavda başarı gösteren öğrencilerin girmeye hak kazandıkları fen lisesine kayıt yaptırabilmeleri için sınava girdikleri ders yılı sonunda:
a. 8. sınıfta ,öğrencinin şube öğretmenler kurulunca başarılı sayılması durumunda,başarısız dersler arasında Türkçe,Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin bulunmaması,
b. Mezun olmaları gerekmektedir. Bu şartlar Özel Fen Liseleri için de geçerlidir. Özel Fen Liselerinde eğitim-öğretim paralıdır
                                      İMAM HATİP LİSELERİ
         İmam Hatip Liseleri, İmamlık, Hatiplik, Kur’an Kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı ‘nca açılan Ortaöğretim sistemi içinde hem mesleğe hem yüksek öğrenime hazırlayan okullardır. İlkokul mezunlarını alan 7(yedi) yıllık eğitim süresine sahip olup orta düzeyde dini hizmetleri yerine getirecek elemanları yetiştirir.           
 
                            ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ
         Başvuru Şartları : Bu okulları tercih edecek adayların, İlköğretim okullarının 8. sınıfında veya ortaöğretim kurumları bünyesindeki 8. sınıfta öğrenim görüyor olmaları gerekmektedir. Anadolu İmam Hatip Liselerinin 8. sınıflarında ki öğrenciler kazanılmış haklarının devamından bu okulları tercih edemezler.
                                   ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
 
            Anadolu Öğretmen Liseleri,öncelikle öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlar. Öğrencilere öğretmenlik ruhu aşılayarak öğretmenlik mesleğini sevdirir ve onları öğretmenliğe yönlendirir. Bu okullara giriş şartları:
            1 . Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmaları,
            2 . İlköğretim okulu 8. sınıf ya da ortaöğretim kurumları bünyesindeki 8. sınıf öğrencisi olmaları,
            3 . 6,7 ve 8. sınıfta sınıf tekrar etmemiş olmaları,
            4 . 7. sınıfta Türkçe, Fen Bilgisi ve Matematik derslerinin her birinin yıl sonu notunun en az 2(iki) bu üç dersin yıl sonu notları toplamının en az 10(on) olması,
            5 . Bulundukları ilköğretim okulunun öğretmenler kurulunca aday gösterilmesi,
            - Çalışkanlık derecesi,
            - Öğretmenlik mesleğine karşı ilgi ve yatkınlığı,
            - Konuşma,kavrama ve ifade yeteneği,
            - Kendine güven duygusu,
            - Fiziksel görünüşü,bir beden ve ruh aksaklığının olmaması yönlerinden değerlendirilir.
                                   ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ
            Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri,yetenekli olan öğrencilerin yaratıcı,yapıcı ve yorum yeteneklerini geliştirmek,öğrencileri yetenekleri doğrultusunda araştırıcı ve geliştirici çalışmalara yöneltmektir. Bu okulların öğrenim süresi 1 yıl hazırlık sınıfı olmak üzere 4 yıldır. Okul yatılıdır. Ancak velisinin isteği ve okul idaresinin kararı ile öğrenci gündüzlü olarak öğrenimine devam edebilir.
            Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Fonetik(Müzik),Plastik Sanatlar(Resim,Heykel),Drama(Sahne ve Görüntü)sanatları bölümleri vardır. Eğitim-öğretim ortak dersler, sanat dersleri,seçmeli dersler,alan uygulamaları ve etkinlikleri şeklinde düzenlenir. Adana, Ankara, Bursa, Bolu, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Kütahya illerinde Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri bulunmaktadır. Bu okullara giriş şartları:
            1. Ortaokul son sınıf öğrencisi olmak,sınıfı doğrudan geçmek,      
            2. 7. sınıf yıl sonu başarı ortalaması 3, gireceği alanla ilgili dersin yıl sonu notunun en az 4 olması,
            3. Resim ve müzik öğretmenlerinin katılacağı şube öğretmenler aday gösterilmesi gerekir.                 
                                    VALİDEBAĞ SAĞLIK MESLEK LİSESİ                             
                       
İstanbul Kadıköy Koşu yolu semtinde Validebağ Sanatoryum ve Öğretmenler Hastanesinin
bünyesinde 1974 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye’deki tek hemşire okulu olarak eğitim-öğretime başlamıştır. Öğrenim süresi 4 yıldır. Mezunlar,sağlık personeli ihtiyacını karşılamak ve sağlık hizmetlerini yürütmekle görevlendirir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Kırıkkale Kanuni Sağlık Meslek Lisesinde Labaratuar bölümü mevcuttur. Bu okullar parasız yatılı okullardır. Mecburi hizmet yükümlülüğü yoktur. Mezunlar,Sağlık Bakanlığınca onaylanan tüm sağlık kuruluşlarında çalışabilmektedir.
 
 
 
ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI
OKULLAR VE BÖLÜMLER
ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
 BAĞLI OKULLAR
 
 
 
 
 
A.   ANADOLU TEKNİK LİSELERİ
 
İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren Anadolu teknik liselerinin öğrenim süresi,birinci yıl yabancı dil hazırlık sınıfı olmak üzere toplam 5 (beş) yıldır. Bu okullarda öğrencilere ,genel bilgi dersleri ile birlikte endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini ve en az bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan,öğrencileri hem hayata hem de yüksek öğrenime hazırlayan,bir kısım derslerin yabancı dille okutulduğu programlar uygulanmaktadır. Anadolu teknik liselerinde bazı derslerin öğretimi Almanca,Fransızca,İngilizce ve Japonca yapılmaktadır.
Bu okullara devam eden öğrenciler ilgili mevzuata göre,sorumlu dersi olmaksızın 12. sınıfa geçmeleri halinde 11. sınıfın sonunda Anadolu meslek lisesi diploması alabilmekte ve öğrenci seçme ve yerleştirme sınavına girerek başarılı olmaları halinde bir yüksek öğretim kurumuna geçiş yapabilmektedir.
Anadolu teknik liselerine merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınmaktadır.
B.     ANADOLU MESLEK LİSELERİ
 
İlköğretim okulu üzerine,birinci yılı yabancı dil hazırlık sınıfı olmak üzere,öğretim süresi 4 (dört) yıl olan Anadolu meslek liselerinde öğrencilere meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve mesleki formasyon verilmektedir. Bu okullarda öğrencileri hayata,iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır.
Anadolu meslek liselerine,merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Bu okulların denizcilikle ilgili bölümlerine kontenjanın 3 (üç) katı kadar öğrenci yerleştirilmektedir. Bu öğrenciler,yerleştirildikleri okul müdürlüğünce kurulan komisyonca ayrıca mülakat ve kondisyon sınavına tabi tutulmakta olup bu sınavda başarılı olanların kesin kaydı yapılmaktadır.
 
 
ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN PROGRAMLAR
 
1 . BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ
Bilgisayarlar,kendisine programlar vasıtası ile tanımlanan yöntemleri kullanarak bilgileri depolayan düzenleyen ve işleyerek yeni bilgiler üretebilen, gerektiğinde temel depolama, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin yanında karar modelleri üretebilen makinelerdir.
Bilgisayar teknolojisi iki kısma ayrılmaktadır. Bunlar, donanım(HARDWARE) ve yazılım (SOFTWARE)’dir. Donanım, ilgisayarların iç yapısı ile ilgili olup elektronik kısmının çalışmasını inceler. Yazılım ise, bilgisayar programlarının hazırlanması ve kullanılması ile ilgilidir. Öğrencilere, yazılım alanında çağırma, bildirim ve aydınlatma tesisatları, temel elektronik ve baskı devresi, güç kaynakları ve transistörlü yükselteçler, işletim sistemleri, dos komutları, basic file yazılımlar, virüsler, basic programlama, dosya işlemleri, pascal programlama, fonksiyonlar, prosedürler, alt programlar, grafikler, C prog ramlama , giriş çıkış işlemleri ile ilgili yeterlikler kazandırılmaktadır.
Donanım alanında ise çağırma, bildirim ve aydınlatma tesisatları, temel elektronik ve baskı devresi, güç kaynakları ve transistörlü yükselteçler, işlemsel yükselteçler, lojik yapılar, multivibratörler, bileşimsel devre uygulamaları, sayıcı ve kaydediciler, endüstriyel elektronik uygulamaları, mikro işlemciler, elektronik kumanda, sensör-transdüsörler, hafızalar, arıza bulma-giderme, A/D-D/A arabirim teknikleri, PLC proje uygulamalar ile ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.
 
2 . BİLGİSAYARLI NÜMERİK KONTROL (CNC) BÖLÜMÜ
 
NC (numerik kontrol ) rakamlardan, harflerden, noktalama işaretlerinden ve belli bazı sembollerden oluşan kodlar yardımı ile herhangi bir tezgaha kumanda edilmesidir.
CNC (bilgisayarlı numerik kontrol ) ise NC ‘li tezgahlarda kontrol sisteminin bilgisayar yardımı ile yapılıp üretimin gerçekleştirilmesidir. CNC tezgahlardaki çalışmalarda,operatörün el becerisi yerine tezgahı programlama ve kumanda ön plandadır. Çalışmalar daha ziyade teorik bilgiler ve bilgisayar kullanmak suretiyle yapılmaktadır. Öğrencilere el tesviyesi, vargei, torna, freze, CNC torna, CNC freze, torna programlama, freze programlama, proje ile ilgili temel ve ileri meslek bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.
Bölüm mezunu öğrenciler,kendi iş yerlerini açabilecekleri gibi bilgisayar kontrollü tezgahlarla üretim yapan işletmelerde de çalışabilirler.
3. BOYA-APRE BÖLÜMÜ
Boya-apre,tekstil ürünlerinin çeşitli metodlarla boyanmasını,parlaklık,yumuşaklık,dolgu kazandırılması,estetik görünüm sağlanması konularını içine alan bir meslek dalıdır. Öğrencilere ön işlemler,boyama,baskı,kimyasal apre,elyaf ön terbiye,boyar madde analizleri,boya-apre baskı ile ilgili temel ve ileri mesleki yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları iplik,dokuma,örme,boya-apre,hazır giyim gibi iş kollarında geniş bir istihdam imkanına sahiptirler.
 
4 . DOKUMA BÖLÜMÜ
Dokumacılık, tekstil sanayinin dokuma yüzeylerini oluşturma alanını kapsar. Dokuma yüzeyleri, çeşitli ipliklerin birbirleri ile belli kurallar içinde bağlantı kurmaları ile gerçekleşir. Kumaş yüzeylerinin oluşabilmesi için ipliklerin bağlantılarını gerçekleştiren hazırlık ve dokuma işlemleri dokumacılığın uygulama alanıdır. Bu bölümde öğrencilere elyaflar, dokuma ürünleri ve dokuma çeşitleri, çile açma ve sarma, bobin sarma, büküm, atkı, sarma el dokuma tezgahları, kumaş makineleri, kumaşların tahlili, iplik sistemleri ve tezgahlarda esasları ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Bu bölüm mezunu öğrenciler dokuma endüstrisinde istihdam imkanına sahiptirler.
 
5 . ELEKTİRİK BÖLÜMÜ
Elektrik enerjisinin elde edilmesi, dağıtımı, kullanılabilecek duruma getirilmesi, elektrikli araç ve cihazların tesisi, montajı, bakımı, onarımı ve kullanımı ile ilgili alanları kapsar. Bu bölümde öğrencilere çağırma ve bildirim tesisatları, aydınlatma tesisatları, temel elektronik, güç kaynakları, transistörlü yükselteçler, endüvi sarımı, elektrikli ev aletleri, endüstriyel elektronik uygulamaları, stator sarımı, bir fazlı trafo sarımı, paket şalterler, kumanda devreleri, otomatik kumanda, tablo ve panolar, endüstriyel motorlar, hız kontrol, kompozisyon ile ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları yetkili elektrikçilik belgesine sahip olabildikleri gibi, elektrik ve kumanda işleri ile ilgili alanlarda istihdam edilebilirler. Her türlü elektrikli araç ve cihazların tesisat, montaj, bakım ve onarımlarını yapabilirler. Az bir sermaye ile kendi iş yerlerini ve servislerini kurabilirler.
 
6. ELEKTRONİK BÖLÜMÜ
Elektronik bölümü, zayıf akım ve elektromanyetik dalgaların üretilmesi, alınması, verilmesi ve bunlarla ilgili cihazların kullanılması, bakımı ve onarımı alanlarını kapsar. Bu bölümde dijital ve endüstriyel elektronik, alıcı-verici ve yükselticiler, televizyon, audivizyon, elektronik kumanda ve bunların uygulamaları ve çeşitli devreler ile ilgili yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bu bölümü bitiren öğrenciler her türlü elektronik cihazın tesisi, montajı, kullanımı, bakım ve onarımı ile ayarlarını yapabilirler. Bu tür cihazların ve elektronik kumandanın kullanıldığı işletmeler ile servis istasyonlarında istihdam edilebilirler. Ayrıca az bir sermaye ile kendi servislerini de açabilirler.
7. ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR BÖLÜMÜ
Her türlü asansörler, taşıyıcı bantlar, konveyörler, yürüyen merdivenler, vinçler, kreynler gibi endüstriyel sistemlerin imalatı, montajı, bakım ve onarımı, bu sistemlerin elektrik tesisatı motorları, elektrik kumanda devreleri ve kalibrasyonu ile ilgili yeterlikler kazandıran bir meslek alanıdır.
Bu bölümün öğrencilere çağırma bildirim ve aydınlatma tesisatı, temel elektrik ve baskı devreleri, güç kaynakları ve transistörlü tesisat kuvvetlendiriciler, kuyu yerleşimi, kuyu içi tesisatı, dağıtım tablosu, güç kaynağı, kumanda, asansör montajı, yürüyen merdiven ve bantlar ile diğer taşıyıcı ve sistemlerle ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır. Bu bölüm mezunları taşıyıcı sistemlerle ilgili iş kollarında çalışabilirler.
 
8. ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK BÖLÜMÜ
Bu bölüm elektrik temel prensipleri ve kanunları, ses frekans ölçü aletleri, radyo, televizyon, bilgisayar ve endüstriyel elektronikle ilgili konuları kapsar. Öğrencilere çağırma, bildirim ve aydınlatma tesisatı, temel elektronik ve baskı devreleri, güç kaynakları ve transistörlü yükselticiler, güç kaynakları, dijital devreler, endüstriyel elektronik, elektrik makinaları, bilgisayar, televizyon, videolar ve yazar kasalar ile ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunu öğrenciler endüstrideki elektronik sistemlerin montaj, bakım ve onarım işlerinde çalışabilirler.
 
9. GAZETECİLİK BÖLÜMÜ
Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen ve toplumları ilgilendireceği veya etkileyeceği düşünülen olayların yazılı ve sözlü basına iletilmesini konu edinen bir meslek alanıdır. Öğrencilere temel gazetecilik, ses ve görüntü kayıt cihazları, fotoğraf uygulaması ve bilgisayar, haber -haberleşme ve gazete yayınlama tekniği, metin yazarlığı, haber-haberleşme, kitle iletişim araçları ve yayın uygulama konularında temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları yazılı ve sözlü basında ve ajanslarda muhabir, fotomuhabiri, redaktör, sayfa sekreteri, pikajcı, montajcı ve dizgici olarak çalışabilirler.
 
10. GEMİ ELEKTRONİĞİ VE HABERLEŞME BÖLÜMÜ
Bu bölümde yeterli elektrik ve elektronik bilgisi verildikten sonra elektronik alıcılar - vericiler, mikrodalga, mors tekniği, radar ve gemilerde muhabere işlemlerinde kullanılan cihazların bakım-onarım ve kullanımı ile ilgili alanlarda yeterlikler kazandırılmaktadır. Ayrıca son sınıfta uygulamalı olarak gemilerde veya yer istasyonlarında beceri eğitimine tabi tutulmaktadırlar.
Bu bölüm mezunları Telsiz Genel Müdürlüğü’nün açtığı sınavlara katılarak REO ehliyetine sahip olup, Türk Deniz Ticaret Filosu’nda, gemi inşaat sanayinde ve yer haberleşme istasyonlarında istihdam imkanına sahiptirler.
 
11. GEMİ İNŞAA BÖLÜMÜ
Gemi inşaa; büyük tonajlı gemi, tanker, özel vasıflı gemi, kombine taşıyıcılar, dökme yük gemisi v.b.lerin imal ve montajında başlayıp kullanıma hazır hale getirilmesi faaliyetlerini içine alan bir meslektir. Bu bölümde öğrencilere gemi inşaa ile ilgili olarak teknolojik bilgiler ve üretim uygulamaları ile ilgili olarak temel ve ileri beceriler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunu öğrenciler, gemi inşaa sanayinde, tersanelerde, gemi imalat işlerinde, gemi bakım ve onarımı ile ilgili sektörlerde, gemi inşaat sanayini destekleyen yan sektörlerde kalifiye eleman olarak çalışabilirler.
 
12. GEMİ MAKİNALARI BÖLÜMÜ
Bu bölümde öğrencilere gemicilik, gemi makinaları, gemi yardımcı makinaları, bu makinaların işletimi, gemi elektriği ile ilgili teknik bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Ayrıca son sınıfta uygulamalı olarak gemi makinaları, bakım ve onarım becerileri de kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları, Denizcilik Müsteşarlığı’nca çıkartılan “Gemi Adamları Yönetmeliği” hükümlerine göre “Sınırlı Makina Zabiti” ehliyeti alarak Türk Deniz Ticaret Filosu’nda ve gemi inşaa sanayinde istihdam imkanına sahiptirler.
 
 
 
13. GÜVERTE BÖLÜMÜ
Bu bölümde öğrencilere;gemicilik,novigasyon,yükleme,istif,deniz hukuku,gemi makinaları ve meteoroloji,vardiya tutma,deniz haberleşme sistemi,gibi alanlarda teknik bilgi ve beceri kazandırılmaktadır.Ayrıca son sınıfta uygulamalı olarak gemi kullanma ve gemi yönetme becerileri de kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları;Denizcilik Müsteşarlığınca çıkartılan “Gemaadamları Yönetmeliği” hükümlerine göre “Sınırlı Vardiya Zabiti” ehliyeti alarak kamu ve özel sektöre ait Türk ve yabancı bandıralı gemilerde güverte elemanı olarak istihdam imkanına sahiptirler.
 
14. GÜVERTE-AVLAMA
Güverte -avlama;denizler ve iç sularda su ürünlerini bulundukları kaynaklara zarar vermeden yakalamayı kapsar.Bu bölümde öğrencilere,balıkçılık tekniği,novigasyon (gemi seyri) gemicilik,osinografi ve meteoroloji,deniz hukuku ve gemi makinalarına ait gerekli bilgi ve beceriler kazandırılır.
Mezunlar,Ulaştırma Bakanlığının Gemiadamları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre “Liman Kaptanlığı,bir yıl hizmetten sonra Kıyı Kaptanlığı” ehliyeti alarak kamu ve özel sektöre ait Türk ve yabancı bandıralı gemilerde güverte elemanı,çeşitli balıkçı ve gemi teknelerinde görev alabilirler.
 
15. HİDROLİK VE PNOMATİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Bu bölüm; iş makinaları,takım tezgahı,ölçme ve kontrol sistemleri,robotik v.b. araç,donanım ve makinalardaki hareketlerin akışkanlar ve hava basıncı aracılığı ile sağlandığı alanları kapsar.Öğrencilere ; hidrolik ve pnomatik teknolojisinin çalışma sistemleri ve elemanları ile ilgili ortak ve temel işlemler,temel elektirik-elektronik ve dijital elektronik bilgisi,elektropnömatik,löjik pnömatik,ileri hidrolik dersleri ile ilgili ileri yeterlikler ve ayrıca bilgisayar ve mikroişlemciler dersleri ile programlama mantığı üzerinde durulmakta,CAD dersi ile de çizimler bilgisayar desteğinde sağlanmaktadır.Öğrencilere; endüstriyel hidrolik ve laboratuvar,PLC ve robotik,proje ve uygulama ile ilgili ileri düzeyde mesleki yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları,hidrolik ve pnömatik donanımları kullanan hemen her iş kolunda çalışabilirler.
 
16. İNŞAAT (ÜST YAPI ) BÖLÜMÜ
Bu bölümde öğrencilere; ahşap,kagir,dülgerlik,kalıp,duvar,sıva,çatı,kaplama,badana-boya,alçı-kartonpiyer,doğrama,betonarme demirciliği ve yalıtım ile ilgili temel ve ileri seviyede yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları, inşaat sektöründe teknisyen olarak istihdam edilebilirler.
 
17. İPLİK BÖLÜMÜ
İplil,tekstil üretim sektörüne ait ana koldur.Tekstilin temelini oluşturur ve her çeşit ipten iplik elde edilmesi alanıdır.Öğrencilere; pamuk iplikçiliği,karde iplikçiliği,opan-end iplikçiliği,kalite kontrol,yün iplikçiliği,yarı kamgarın iplikçilik,streıchgarn iplikçilik,sentetik iplikçilik ile ilgili temel ve ileri mesleki yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları tekstil sanayiinde çalışma imkanına sahiptirler.
 
18. KİMYA BÖLÜMÜ
Kimya,madde bilimi demektir.Genel olarak maddelerin yapısını,özelliklerini ve değişimlerini inceler.Bu değişimlere sebep olan etkenleri bulur.
Kimya sanayii,klinik uygulamalar,arıtma işlemleri ve benzeri faaliyetlerin hepsi çeşitli aşamalarda kimyasal uygulamaların yanı sıra laboratuvar kontrolleri de gerektirir.Öğrencilere;anorganik kimya,analitik kimya,analitik ve sınai kimya ile ilgili temel ve ileri mesleki yeterlikler kazandırılmaktadır.
Kimya bölümü mezunu öğrenciler,birçok sanayi iş kolunda ham madde ve ürün niteliğini belirlemek,ürün kalitesini artırmak,tıpta teşhis,halk sağlığı çalışmalarında,gıda kontrolleri,çevre problemlerinin belirlenmesi ve çözümü uygulamaları,ürünlerin kontrolü ve standardın oluşturulması gibi alanlarda çalışabilirler.
 
 
 
 
19. KONFEKSİYON BÖLÜMÜ
Konfeksiyon,insanların giyim ihtiyaçlarını karşılamak için değişik ölçü,model ve formlarda seri üretim yapılan tekstil alanıdır.Öğrencilere;dikiş makinesi egzersizleri,kadın giyimi,erkek giyimi ve çocuk giyimi ile ilgili mesleki yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları özellikle bant sistemine göre iş akışı doğrultusunda seri üretim yapan hazır giyim endüstrisinde çalışabilirler.
 
20. KONTROL VE ENSTRÜMANTASYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Endüstriyel üretimdeki işlem kontrol ihtiyacını karşılayacak olan sistemlerin kullanılması,elle kontrolden otomatik kontrole ve bilgisayarlı kontrole doğru bir gelişme göstermektedir.Kontrol ve enstrümantasyon teknolojisi,çağdaş endüstriyel mekanik,hidrolik,pnömatik,elektronik sinyallerle işlem ölçümlerini,sinyal dönüşümlerini,iletimlerini,hata tespit ve giderme yöntemlerini,testlerini ve ayar uygulamalarını programlanabilir işlem kontrol setleri ve bilgisayar kontrol sistemleri ile yapmayı sağlayan bir meslek alanıdır.Öğrencilere; imalat işlerinin ve işlemlerinin değerlendirilmesi,test edilmesi,hata ve arızaların bulunması giderilmesi ile güvenirliliğinin sağlanması için dijital-analog kontrol ve enstürümanların, bakım onarım, güvenlik ve ayarları yapılarak hizmete konulması konularında yeterlilikler kazandırılır.
Bu bölüm mezunları, büyük işletmelerin üretim akış ve kotrolü ile kalite kontrol ünitelerinde istihdam edilirler. 
 
21. KUYUMCULUK BÖLÜMÜ
Kuyumculuk; kıymetli metal ve alaşımlarının ergitilerek dökülmesi, plaka veya tel hale getirildikten sonra işlenerek ziynet eşyaları haline getirilmesi, kültürel değerlerimizi ziynet eşyaları üzerine işleyerek hem gelecek kuşaklara miras olarak bırakılması hrm de diğer milletlere tanıtılması imkanını sağlayan bir sanattır.Öğrencilere; el aletleri,soğuk şekillendirme, kaynak, ergitme, satrufuj döküm, model hazırlama, şekillendirme, birleştirme, haddeleme, polisaj, galvona, asitle motif hazırlama, yüzey işlemleri ve üretim teknikleri ile ilgili yeterlilikler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları kendi işyerlerini açabilecekleri gibi kuyumculuk endüstrisinde de çalışabilirler.
 
22. MAKİNA BÖLÜMÜ
Metallerin el aletleri ve makine ile talaş kaldırılarak ya da diğer üretim metodları ile işlendiği, şekillendirilip mamul hale getirildiği bir meslek alnıdır.Öğrencilere; tesviye, vargel, torna, freze, taşlama ve alet bileme, iş kalıbı ve hacim kalıbı hazırlama ile metal, döküm ve model atelyeleri ile ilgili genel ve ileri mesleki yeterlilikler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları;çeşitli makina ve parçalarını üretebilir, bakım ve onarımını yapabilir, makina ve çeşitli parçaların üretildiği iş kollarında çalışabilirler.
 
23. MİKRO TEKNİK BÖLÜMÜ
Mikro teknoloji, hassas makina ve ölçü aletlerinin imal, bakım ve onarımının yapılmasını kapsar.Öğrencilere; mekanik, hidrolik, pnömatik, elektro mekanik, elektro kimya, optik, termik, elektronik ile nükleer fizikte kullanılan elemanların ve cihazların tasarım-proje, imalat, programlama, montaj, ölçme ve kalite kontrol, bakım, tamir, ayar, işletme ile ilgili yeterlilikler kazandırılır.
Bu bölüm mezunları,bakım ve onarımı hassasiyet gerektiren işlerde çalışabilirler.
 
24. MOTOR BÖLÜMÜ
Motorculuk,tüm motorlu araçların çeşitlerini,yapılarını,çalışma tekniğini,ayar bakım ve onarımlarının öğretildiği bir meslek alanıdır.Öğrencilere;motor,tesviye,kaynak,oto elektirik,şasi-aktarma organları,motor ayarları,bakım-servis,yenileştirme ile benzinli ve dizel motor onarımı onularında temel ve ileri mesleki yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları,endüstrinin çeşitli kesimlerindeki oto servis istasyonlarında,oto tamirhanelerinde vb iş yerlerinde çalışabilirler.
 
25. OTOMATİK KUMANDA BÖLÜMÜ
Bu bölümde;endüstriyel elektirik,elektronik,hidroli-pnömatik,bilgisayar uygulamaları konularında mesleki eğitim verilmektedir.Öğrencilere;temel elektirik ve elektronik,temel hidrolik,pnömatik,dijital elektronik,endüstriyel elektronik ve bilgisayar konularında kazanılan bilgi ve becerilerihidrolik ve pnömatik sistemlere,elektirik ve elektronik kumandaya uygulayacak yeterlikler kazandırılmaktadır.
 
26. ÖRME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Tabii ve suni liflerden meydana gelen ipliklerin belirli bir prensibe göre bağlantı yaparak örme yüzeyi oluşturmasına ilişkin meslek dalıdır.Öğrencilere;el örmeciliği,makine örmeciliği,atkılı ve çözgülü makine örmeciliği gibi mesleki yeterlikler kazandırılır.Bu bölüm mezunları tekstilin özellikle örme olmak üzere diğer alanlarında da çalışabilirler.
Bu bölümden mezun olan öğrenciler,hemen her endüstriyel işletmede istihdam edilebilirler.
 
27. PLASTİK SANATLAR BÖLÜMÜ
Plastik sanatlar;bir olay,düşünce veya duyguyu üç boyutlu ifade etmekte kullanılan güzel sanatların bir alanıdır.
Plastik sanatlar bölümünde okumak için başvuruların;ilköğretim okulu son sınıf öğrencisi olması,ilköğretim okulu öğrenimi süresince resim dersinin üç yıllık yıl sonu başarı ortalamasının en az iyi derecede olması gerekir.
Öğrencilere hazırlık sınıfından sonra modüler program yapısı içinde tasarım ve uygulama,heykel sanatı,serbest ve tabiattan resim ile ilgili temel ve ileri düzeyde yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları,kültür ve sanat alanlarında çalışabilir,özgün sanat çalışmalarını bireysel olarak gerçekleştirebilirler.
 
28. RADYO TELEVİZYON BÖLÜMÜ
Bu bölümün hazırlık sınıfında İngilizce ve Japonca dillerinde eğitim yapılır.Öğretim süresi hazırlık sınıfından sonra ( 8 ) dönemdir.Bölümde radyo televizyon haberleşmesi ile ilgili olarak ülkemiz yayın kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu,elektronik haberleşme yöntem ve tekniklerini bilen,cihaz ve aletlerini kullanan,radyo ve televizyon programlarının yapım ve yönetim hizmetlerine yardımcı olan teknik insan gücü yetiştirilecektir.
Bu bölümden mezun olanlar,radyo televizyon program yapım ve yönetim veya basın yayın sektörünün diğer alanlarında teknik personel olarak çalışabilecekleri gibi yüksek öğretim kurumlarına da devam edebilirler.
 
29. TEKSTİL BÖLÜMÜ
Tekstilin iplik,dokuma,boya-apre,örgü teknolojisi ve konfeksiyon alanlarını kapsamaktadır.Bu bölümde öğrencilere;ilk üç yılda tekstil ile ilgili ortak bilgi ve beceriler kazandırılmakta,dördüncü yılda ise ilgi ve yeteneklerine göre öğrenciler iplik,dokuma,boya-apre,örgü ve konfeksiyon branşlarından birisine yönlendirilmekte ve bu alanların birisinden mezun olabilmektedir.
Bu bölümden mezun olan öğrenciler;tekstil endüstrisinin iplik,dokuma,boya-apre,örme teknolojisi ve konfeksiyon ile ilgili alanlarında istihdam edilirler.
 
30. TEKSTİL BOYA-BASKI-DESEN
Bu bölüm,tekstil boya-baskı-desen endüstrisinde kullanılan materyallerin,boyar maddelerin özelliklerini bilen,işletmelerdeki kullanılan muhtelif tipteki boya ve baskı makinelerini tanıyan,istenilen deseni üretebilen,renkleri analiz edebilen,hazırlanan deseni şablona geçirebilen,bu desenleri muhtelif boya grupları ile kumaş baskısını yapabilen,kullandıkları araçların bakımını,kontrol ve ayarınıyapabilen,iş yerinde ahenkli bir çalışma ortamı kurabilen,çalıştığı alandaki yeniliklere açık teknik elemanları yetiştiren bir bölümdür.
Bu bölüm mezunları, tekstil endüstrisinin ilgili birimlerinde teknik eleman olarak istihdam edilebildikleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler.
 
31. TELEKOMİNİKASYON
Telekominikasyon,iki veya daha çok noktada uzaktan haberleşme demektir.Bu bölüm; elektronik telefon santral tekniği,dış şebeke tekniği,iç şebeke tekniği,elektirik bilgisi ve laboratuvarı,kramportür,radyo link tekniği,telgraf tekniği ve uygulaması,elektronik bilgisi ve uygulaması konularını kapsar.Öğrencilere;çağırma,bildirim ve aydınlatma tesisatı,temel elektronik ve baskı devreleri,güç kaynakları,transistörlü yükselteçler,telefon santral tekniği,şebekecilik,çoklama sistemleri,veri iletişimi,mikrodalga,modern haberleşme cihazları ile ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları,PTT ve diğer haberleşme sistemlerinde iş bulma imkanına sahiptirler.
 
32. TIP ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ
Bu bölüm,tıp bilimindeki teşhis ve tedavi uygulamaları içinde kullanılan elektronik alet ve cihazların kullanım,bakım ve onarımı ile kalbrasyonu konularını kapsar.Öğrencilere;çağırma,bildirim ve aydınlatma tesisatı,temel elektronik ve baskı devreleri,güç kaynakları,transistörlü devreler,elektronik,dijital elektronik,tıbbi fizyoloji,bioteknoloji,osilatörler,mikro işlemciler,tıbbi cihazlar ile PLC sistemleri,nükleer tıp ve Xray teknikleri konularında teknisyenlik düzeyinde yeterlik kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları;hastane,sağlık merkezleri,tıbbi alet ve cihazlarının kullanıldığı yerlerde,bu cihazların bakım ve onarımını yapan işletmelerde çalışabilirler.
 
33. UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ VE ELEKTRONİĞİ BÖLÜMÜ
Bu bölüm;hava araçları elektronik aksamının üretim,bakım-onarım ve servis iş ve işlemleri ile ilgili bir meslek alanıdır.Öğrencilere;kesme-eğeleme,dövme-ısıl işlemleri,motor ve rigging atelyesi ile ilgili temel işlemler,sistemler atelyesi ve elektirik,gösterge ve avionies sistemleri atelyeleri ile ilgili temel ve ileri mesleki yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları;sivil ve askeri amaçlı uçak endüstrisinde çalışabilirler.
 
34. UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ (GÖVDE-MOTOR )
Bu bölüm,hava araçlarının gövde ve motorlarının üretim,servis ve bakım-onarım faaliyetlerini yapar.Hava araçları üretimi ve bakımının ileri teknoloji gerektirmesi nedeni ile bu bölümdeki öğrencilere;yeterli düzeyde bilgisayar,elektirik,elektronik,mekanik,motor ve aerodinamik ile ilgili temel ve ileri beceriler kazandırılmaktadır.
Ayrıca bu bölüm öğrencileri Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO-INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION ) Training Manuel’ine göre eğitim-öğretim yapmaktadırlar.
Bu bölüm mezunları,sivil ve askeri amaçlı hava araçlarının üretim-bakım-onarım işlerinde uluslararası sertifikaya sahip kalifiye eleman olarak çalışırlar.
 
35. YAPI RESSAMLIĞI BÖLÜMÜ
Yapı ressamlığı;mimar ve mühendislere yardımcı olan tasarlanmış projenin çizilmesi,projenin okunup detay resimlerinin çizilmesi konularını içine alan bir meslektir.
Öğrencilere;temel işlemler,yapı elemanları çizimi,yığma yapı projesi,yapı projesi,mimari proje,statik proje,ozalit ile ilgili ortak ve ileri mesleki yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları;inşaat sektöründe,mimarlık ve mühendislik bürolarında ve bayındırlıkla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma imkanına sahiptirler.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KIZ TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI OKULLAR
VE BU OKULLARDA UYGULANAN BÖLÜMLER
 
A . ANADOLU KIZ MESLEK LİSELERİ
İlköğretim okulu üzerine bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan,öğretim süresi 1 yıl hazırlık sınıfından sonra 3 yıl olan ve mesleğe yönelik teknik elemanların yetiştirildiği okullardır.141 okulda çeşitli meslek alanlarına yönelik 23 bölümde faaliyet göstermektedir.
Eğitim,İngilizce ve Almanca dillerinden biriyle yapılmaktadır.Bu okullardan mezun olanlar,alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri isterlerse yüksek öğretim kurumlarına da devam edebilirler.
 
B . ANADOLU KIZ TEKNİK LİSELERİ
İlköğretim okulu üzerine bazı derslerin öğretimini İngilizce yapan, 1 yıl hazırlık sınıfından sonra 9. sınıfları,Anadolu Kız Meslek Lisesi ile ortak olmak üzere 4 yıl sürelidir.
Bu okullardan teknisyen olarak mezun olanlar,alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi isterlerse yüksek öğretim kurumlarına da devam edebilirler.Bu okullarda;
 
1 . Hazır Giyim
2 . Tekstil Boya-Baskı-Desen
3 . Tekstil Dokuma
4 . Tekstil Kalite Kontrol
meslek alanlarında eğitim yapılmaktadır.
 
                        KIZ TEKNİK OKULLARINDA UYGULANAN PROGRAMLAR
 
1 . BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ
Çağın gerektirdiği ve her alanda kullanıma giren bilgisayarın yapısını bilen,sistemlerin teorisi ve karekteristik davranışları,yeni bilgi sistemlerinin tasarımı,envanter,üretim,pazarlama sistemleri,işletmelerde bilgisayarın rolü,donanım yazılarının teknolojileri,bilgi işleme teknikleri çerçevesinde bilgisayar donanım-yazılım bütünlüğünü bilen,alanı ile ilgili yenilikleri takip eden,bilgisayar programcısı niteliğinde eleman yetiştiren bir bölümdür.
Bu bölümden teknisyen ünvanı ile mezun olan öğrenciler;yabancı dil bilirler,kamu ve özel kesime ait iş yerlerinde teknik eleman olarak çalışabilirler.
 
2 . BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ
Kamu ve özel sektöre ait kurum ve iş yerlerinde istihdam edilecek yabancı dil bilir,vasıflı,büro yönetimi konusunda birikimli,iş ve insan ilşikilerinde duyarlı ve otomosyon sistemi içinde pratiği olan,yönetici sekreter konumunda teknik eleman yetiştiren bir bölümdür.
 
3 . ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ
Çocuk bakımı ve gelişiminin önemini bilen,0-12 yaş gruplarının gelişim özelliklerini tanıyıp alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış olan,onların sorunlarını giderici önlemler alabilen,bu yaş çocuklarında görülebilen hastalıkların belirtilerini,korunma yollarını,bakımını bilen,anne sağlığı konusunda bilinçli olan, ilk yardım konusunda bilgi-beceri kazanan,okul öncesi eğitim konularında program hazırlayıp uygulayabilen,aynı zamanda bu çocukların gelişim seviyelerine ve gelişen teknolojiye uygun eğitici oyuncaklar hazırlayabilen,kullandığı makine,araç-gerecin bakımını ve onarımını yapabilen,çalıştığı iş yerinde günlük menü ve yiyecekleri ilkelerine göre hazırlayabilen,kendi alanındaki mesleki ve teknik becerilerini kullanarak iş yerinde ve çevresinde sorunları çözümleyebilen,çevreyle uyumlu ilişkiler kurabilecek nitelikte teknik eleman yetiştiren bir bölümdür.    
Bu bölüm mezunları okul öncesi eğitim kurumlarında teknik eleman olarak çalışabilirler.
 
 
4 . DENİZ TURİZMİ BÖLÜMÜ
Bu bölüm;deniz turizmini geliştirme bilinciyle hareket eden,bu konuda ülkemizin kaynaklarını ve bilimsel gelişmenin tüm verilerini en iyi şekilde değerlendiren,eldeki bilgileri uygulama alanına aktarabilen,turizm sektöründeki gelişmeleri takip edebilen,yorumlayan,bilgilerini denizcilikle ilgili yeni alanlara kanalize edebilen,kararlı,alanında araç-gereçleriyerinde,zamanında ve doğru olarak kullanabilen,ülke tanıtımına yatkın denizci ve turizmci niteliğinde teknik elemanlar yetiştiren bir bölümdür.
Bu bölümden teknisyen ünvanı ile mezun olan öğrenciler;yabancı dil bilirler.Teknede görev aldıkları takdirde;güverte ve kamara hizmetlerini bilen,yiyecek-içecek üretim teknikleri ileservis yöntemlerini uygulayan,teknede bulunan temel makine ve elektirik sistemlerinin işlevlerini,basit onarımlarını,bakımlarını bilen teknik eleman olarak;karada görev aldıkları takdirdedeniz turizmi acetacılığı,acetacılıkta büro hizmetlerini bilen ve paket tur programı hazırlayabilen teknik eleman olarak çalışabilirler.
 
5 . DERİ HAZIR GİYİM BÖLÜMÜ
Deri hazır giyim endüstrisinde,çağumızın moda ve teknolojik gelişimlerine dayalı olarak bayan,erkek ve çocuk giyimlerinin kalıplarını hazırlayıp model geliştirebilen,serileştirme yapabilen ve hazırlanan kalıpların giysisinin kesimini,endüstriyel dikimini,ütü ve kalite kontrolünü yapabilen,iş akış planı hazırlayabilen,iş ve zaman etüdüne dayalı çalışmayı bilen,kullanılan makine ve araçların bakımı ile basit onarımını yapabilen,iş yerinde çevresiyle uyumlu çalışabilen,çalıştığı alandaki yenilikleri ilemeyi bilen teknik elemanlar yetiştiren bir bölümdür.
Bu bölümden teknisyen ünvanı ile meun olan öğrenciler;yabancı dil bilirler,deri giyim işletmelerinin model hazırlama,üretimkalite kontrol bölümlerinde teknik eleman olarak çalışabilir veya iş yeri açabilirler.
 
 
 
 
 
6 . ELEKTRONİK BÖLÜMÜ
Elektronik araçlar üreten işletmelerin çeşitli kısımlarında radyo alıcıları,vericileri,ses frekans tekniği,televizyon,mikrodalga,radar,endüstriyel elektronik,bilgisayar,tıp elektroniği vb konularda çalışabilen teknik elemanları yetiştirir.
Bu bölümden teknisyen ünvanı ile mezun olan öğrenciler;yabancı dil bilirler,iş alanlarının elektronik ile ilgili bölümlerinde teknik eleman olarak çalışabilir veya kendilerine ait elektronik bakım ya da tamir atölyeleri kurabilirler.
 
7 . GRAFİK BÖLÜMÜ
Hızla değişen ve gelişen dünyamızda bireyin ve toplumun ihtiyaç ve isteklerinden kaynaklanan görsel iletişim sorunlarına sanatın,bilimin ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak toplumu bilgilendiren,uyaran,estetik zevklerinin gelişmesine katkıda bulunan,bilgi ve becerilerini,deneyimlerini doğru olarak kullanabilen,amaca uygun olarak gerekli tanıtımı yapabilen teknik elemanları yetiştirir.
Bu bölümden teknisyen ünvanı ile mezun olan öğrenciler yabancı dil bilirler,grafik işletmeleri,reklam ajansları ve matbaaların tasarım,illustrasyon,fotoğraf,film,tanıtım,ambalaj,endüstri ve yayın grafiği bölümlerinde teknik eleman olarak çalışabilir veya kendi iş yerlerini açabilirler.
 
8 . HAZIR GİYİM BÖLÜMÜ
Deri hazır giyim bölümündeki niteliklere sahip elemanlar yetiştirilir.Bu bölümden mezun olanlar,yabancı dil bilirler,hazır giyim işletmelerinin model hazırlama,üretim,kalite kontrol bölümlerinde çalışabilirler.
 
9 . İÇ MEKAN TASARIMI BÖLÜMÜ
Modern yaşamaya uygun olarak mekanların düzenlenmesinde sanatsal nitelikler ile teknolojiyi de kullanarak teknik çizim yapabilen,yapı malzemelerini tanıyabilen,keşif ve metraj yapabilen,çağdaş,estetik,sezgi ve zengin kültür bilgisi olan teknik elemanları yetiştirir.
Bu bölüm mezunları yabancı dil bilirler,mimarlık bürolarında,mobilya üretimi yapan sektörde,iç mekanda kullanılan süsleyici unsurların üretimini yapan iş yerlerinde teknik elaman olarak çalışabilirler.
 
10 . KONSERVASYON BÖLÜMÜ
Bu bölümde konservasyon uygulamalarının neden-sonuç ilişkisi ve çağdaş-bilimsel yaklaşım prensiplerine bağlı kalarak arkeolojik ve etnografik küçük buluntuları korunması için gerekli yöntemleri uygulayan,konservasyon yasalarını bilen elemanları yetiştirir.
Bu bölümden mezun olan öğrenciler yabancı dil bilir,müzelerde,kazı ve rstorasyon çalışmaları ile ilgili birimlerde çalışabilirler.
 
11 . MODA (GİYSİ )TASARIM BÖLÜMÜ
Giysi planlayabilen,özgün model geliştirebilen,kalıp hazırlama,üretim yapma bilgi ve becerisine sahip elemanları yetiştirir.
Bu bölümden mezun öğrenciler yabancı dil bilir,hazır giyim,deri hazır giyim ve aksesuarları ile takı üretimi yapan sektörün model tasarımı ve kolleksiyon hazırlama ,kalıp hazırlama ve geliştirme örnek üretim ünitelerinde teknik eleman olarak çalışabilirler.
 
12 . ÖRME HAZIR GİYİM BÖLÜMÜ
Bu bölümde, hazır giyimdeki niteliklere sahip elemanlar yetiştirilmektedir.Bu bölüm mezunları yabancı dil bilir,örme hazır giyim işletmelerinin model hazırlama,üretim,kalite ontrol bölümlerinde çalışabilirler.
 
13 . RESİM BÖLÜMÜ
Gözlem ve yaratıcılığın temeli olan sezgi yolu ile araştırıcı,yaratıcı ve yapıcı güçleri geliştirmeyi,nesneleri ve nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilme becerisi kazanmış,kendisi ve içinde yaşadığı dünya ile ilişkisini anlatabilen,sanatın doğasını ve mantığını sezdirecek gerekli sanat kültürünü kazanmış,yenilikleri izleyebilen teknik elemanları yetiştirir.
Teknisyen ünvanı ile mezun olan bu öğrenciler,yabancı dil bilir,edindikleri sanat birikimleri ile sanatsal çabalarını serbest olarak sürdürebilir veya ilgili atölye ve iş yerlerinde çalışabilirler.
 
 
14 . RESTORASYON BÖLÜMÜ
Korunması gereken taşınır ve taşınma kültür varlıklarının geçirdikleri fiziksel ve kimyasal değişimlerin analizini yapabilen,eserlerin yapıldığı dönemin üslup,renk ve desen özelliğine göre restorasyonunu yapabilecek bilgi ve becerilere sahip elemanları yetiştirir.
Mezun öğrenciler yabancı dil bilir,ilgili kamu kuruluşlarında ve özel sektörde çalışabilirler.
 
15 . SERAMİK BÖLÜMÜ
Seramik çamuru hazırlama,şekillendirme sırlama,kurutma,pişirme ile ilgili beceri kazanan endüstriyel uygulamalarla teoik bilgileri birleştiren teknik elemanları yetiştirir.Bu bölümden teknisyen ünvanı ile mezun olan öğrenciler yabancı dil bilir,kamu ve özel setöre ait seramik işletmelerinin model üretim,dekorlama,sırlama,alçı ve kalıp bölümlerinde çalışabilirler.
 
16 . SEYEHAT ACENTACILIĞI BÖLÜMÜ
Turizm endüstrisini,kültürel,sanatsal ve teknolojik yenilikleri takip edebilen,araştırıcı nitelikte elemanlar yetiştirir.Bu bölümden teknisyen ünvanı ile mezun olan öğrenciler yabancı dil bilir,seyehat acentalarında,otel,motel,tatil köyü vb kurumların ön bürolarında teknik eleman olarak çalışabilirler.
 
17 . SÜS BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
İç ve dış mekanda kullanılan süs bitkilerini tanıyan,bu bitkilerin bilimsel çoğaltım yöntemlerini,yetişmeleri için gerekli ortamları,hastalık ve zararlılardan koruma yöntemlerini,yetiştikleri ortamın özelliklerini,bu alanda yararlanılan tarım,alet ve makinelerin kullanımını ve basit onarımını bilen,ürünlerin derimden sonraki depolama,pazara sunma ve pazarlama konuları ile ilgili temel bilgi ve becerileri öğreten bir bölümdür.
Bu bölümden teknisyen ünvanı ile mezun olan öğrenciler yabancı dil bilirler,çiçekçilik sektöründe teknik eleman olarak çalışabilirler veya kendilerine iş yeri açabilirler.
 
18 . TEKSTİL BOYA-BASKI-DESEN BÖLÜMÜ
Bu bölüm,endüstride kullanılan materyallerin ve boyar maddelerin özelliklerini bilen,işletmelerde kullanılan muhtelif tipteki boya ve baskı makinelerini tanıyan,istenilen deseni üretebilen,renkleri analiz edebilen,hazırlanan desenleri şablona geçirebilen,desenlerin baskısını yapabilen vb özelliklere sahip teknik elemanlar yetiştiren bir bölümdür.
Bu bölümden teknisyen ünvanı ile mezun olan öğrencileryabancı dil bilirler,kamu ve özel sektöre ait her çeşit tekstil işletmelerinin desen,şablon,kreasyon,boya mutfağı,boya baskı bölümlerinde,kimya labaratuarlarında teknik eleman olarak çalışabilirler veya kendilerine ait iş yeri açabilirler.
 
19 . TEKSTİL DOKUMA BÖLÜMÜ
Dokuma deseni hazırlayabilen,kumaş analizi yapabilen,üretim için teknik doneler hazırlayabilen,şablon tezgahlarında ve otomatik dokuma tezgahlarında kumaş üretimi yapabilen,ingilizce terimleri teknik olarak açıklıyabilen vb. özelliklere sahip elemanlar yetiştirir.
Bu bölümden teknisyen ünvanı ile mezun olan öğrenciler yabancı dil bilirler,kamu ve özel sektöre ait her çeşit dokuma tekstil işletmelerinin desen,ihsar ve dokuma dairelerinde,ham ve mamul kontrol dairelerindeteknik eleman olarak çalışabilirler.
 
20 . TEKSTİL İPLİKÇİLİK BÖLÜMÜ
Elyafları tanıyabilen,elyaf analizleri yapabilen ,kalite ve üretim proses kontrolleri ile ilgili becerileri kazandıran,işlemler sırasında hataları tespit edip giderebilen,dokuma deseni hazırlayabilen vb özelliklere sahip elemanlar yetiştirir.
Bu bölümden teknisyen ünvanı ile mezun olan öğrenciler yabancı dil bilir,kamu ve özel sektöre ait tekstil işletmelerinin fiziksel ve kimyasal muayene labaratuarlarında,iplik sistemlerinin yarı mamul ve üretim bölümlerinde teknik eleman olarak çalışabilirler.
 
21 . TEKSTİL KALİTE KONTROL BÖLÜMÜ
Türk ve dünya standartlarına uygun olarak numuneler üzerinde fiziksel ve kimyasal testleri yapabilen,istatistik yöntemlerle deney sonuçlarını değerlendirip rapor hazırlayabilen,tekstil alanında üretim işlemlerini ham madde ve mamül maddeler üzerinde meydana gelen hataları tespit edebilen,ayrıca hataların sebeplerini ve alınacak tedbirleri bilen,ingilizce olarak verilen teknolojik bilgiler ışığında gelişmeleri takip edebilen teknik eleman yetiştiren bölümdür.
Bu bölümden teknisyen ünvanı ile mezun olan öğrenciler yabancı dil bilir,kamu ve özel sektöre ait tekstil işletmelerinin fiziksel ve kimyasal muayene labaratuarlarında,ham madde,mamul madde kontrol bölümlerinde,iplik işletmelerinde teknik eleman olarak çalışabilirler.
 
22 . TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ
Tekstil sanayinin model geliştirme bölümlerinde kumaş analizi yapabilen,örnek dokuma tezgahlarında temel örgüleri kullanarak kumaş prototipleri hazırlayabilen,desen çizme yöntemlerini bilen,desenin negatifini ve şablonunu yapmayı bilen,baskı yöntemlerini uygulayabilen,bilgisayarla bu konularla ilgili programlar hazırlayabilen,hazır programı geliştiren vb özelliklere sahip teknik elemanlar yetiştiren bir bölümdür.
Bu bölümden teknisyen ünvanı ile mezun olan öğrenciler yabancı dil bilir,tekstil sanayinin desen tasarımı,şablon hazırlama,kumaş analizi ve örnek üretim bölümlerinde teknik eleman olarak çalışabilirler.
 
23 . TURİZM ENDÜSTRİSİ SERVİS HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
Çeşitli yiyecek,içecek üretimi yapan yerlerde yiyecek hazırlıyan,servis yapan,iş yerinde çevresiyle uyumlu çalışan,iş ve zaman etüdüne göre çalışmayı bilen,teknolojik gelişmelere uygun şekilde turizm sektöründe,serviste,mutfakta hizmet veren, vb özelliklere sahip elemanlar yetiştiren bir bölümdür.
Bu bölümden teknisyen ünvanı ile mezun olan öğrenciler yabancı dil bilir,turizm sektörünün yiyecek içecek işletmelerinde teknik eleman olarak çalışabilirler.
 
                       
 
 
                        ANADOLU TEKNİK ve ANADOLU MESLEK LİSELERİNE BAŞVURU ŞARTLARI
:
            a . Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,(Türkiye’de oturma izni olan yabancı uyruklular da başvurabilir. )
            b . Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli olması,
            c . İlköğretim okulunun 8. sınıfına veya ortaöğretim kurumları bünyesindeki 8. sınıfa devam ediyor olmak, (İlköğretim okulundan sonra öğrenime ara verenler ile ortaöğretim kurumlarına bir süre devam etmiş olanlar sınavı kazansalar bile bu okullara alınmazlar.)
            d . Anadolu meslek liselerinin plastik sanatlar,tekstil boya-baskı,tekstil tasarımı,moda tasarımı,seramik,grafik,resim,iç mekan tasarımı,restorasyon bölümlerinde okumak isteyen öğrencilerin ayrıca; ilköğretim 6 ve 7. sınıflarında resim dersinin başarı ortalamasının en az iyi derecede olması gerekir.
            e . Yabancı dille öğretim yapan ilköğretim kurumlarını bitirenler (Anadolu lisesi,özel lise, vb. )ile yurt dışında okulun eğitim diliyle ilköğretim okuluna denk bir eğitim görenler,orta öğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı sonunda Anadolu teknik ve Anadolu meslek liselerinden birine hak kazanmaları halinde açık kontenjan dahilinde hazırlık sınıfını okumadan doğrudan dokuzuncu sınıfa alınırlar.Bu durumda olan öğrenci sayısı,açık kontenjandan fazla olduğu takdirde,orta öğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavında daha yüksek puan alan öğrencilere öncelik verilir.
Sınav sonucunda bu okullardan birine girmeye hak kazananların velileri tarafından okula kayıt sırasında yabancı dil seviyeleri bakımından,dokuzuncu sınıfa devam edebilecek olduklarının bildirilmesi halinde yapılacak seviye tespit sınavı sonucunda başarılı oldukları takdirde,açık kontenjan dahilinde doğrudan dokuzuncu sınıfa alınırlar.
 
 
                        ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR
 
            1 . TEKNİK LİSELER : Ortaokul üzerine öğrenim veren teknik liselerin 1 ve 2. dönemi endüstri meslek liseleriyle ortak olup öğrenim süresi 8 dönemdir.Belirli bir başarı ortalamasını tutturan öğrenciler 3. dönemde teknik lise bölümüne devam edebilmektedir.3. sınıfı tamamlayan öğrenciler, 4. sınıfa devam etmeden endüstri meslek lisesi diploması alabilmektedirler.
            2 . KIZ MESLEK LİSELERİ : Öğrenim süresi 3 yıl olan bu okullarda öğrencilere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçecekleri alanda meslek eğitimi verilir.Genel liselerdeki ortak bilgi dersleri aynen okutulmaktadır.Öğrenciler,teknisyen ünvanı ile mezun olurlar.
            3 . ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ : Lise düzeyinde öğrenim veren endüstri meslek liselerinin öğrenim süresi 6 dönemdir.Bu okullarda bölüme ait meslek derslerinin yanında genel liselerde okutulan kültür dersleri de verilmektedir.Bu okullara giriş şartları :
a . Ortaokul son sınıf öğrencisi veya mezunu olmak,
b . Lise ve dengi okuların ara sınıflarına devam etmekte olmak veya ara sınıflardan ayrılmış olmak,
c . Sağlığı girmek istediği bölüm ve mesleğin öğrenimine elverişli olmak,
d . Öğrenimine ara verenler için;ders yılının başlayacağı tarihte 19 yaşını bitirmemiş olmak.
 
 
MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM YAPAN OKUL MEZUNLARINA SAĞLANAN HAKLAR
 
1 . Anadolu teknik lisesi,teknik lise,Anadolu meslek lisesi,endüstri meslek lisesi ve kız meslek lisesinden mezun olan öğrenciler,3795 sayılı kanuna göre TEKNİSYEN ünvanı ile istihdam edilirler.
2 . Anadolu teknik lisesi ve Anadolu meslek lisesi mezunları,yabancı dille eğitim görmelerinin avantajına sahip olurlar.
3 . Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,üniversiteye girebilmek için öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarına katılma haklarına sahiptirler.
4 . Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarında,alanlarının devamı niteliğinde olan yüksek öğretim kurumlarını tercih etmeleri durumunda kendilerine ortaöğrenim başarı puanlarının %40’ına kadar ek puan verilir ve diğer lise mezunlarına göre daha avantajlı olurlar.
5 . Yüksek öğretime devam etmeyenlerin iş bulmalarında ve mesleklerinde ilerlemeleri daha kolay olmaktadır.
6 . Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar,genel lise mezunlarına göre bir üst derece
ile göreve başlarlar.               
7 . Anadolu teknik lisesi ve teknik lise mezunlarına,3308 sayılı kanuna göre, doğrudan iş yeri açma belgesi verilir.
8 . Meslek lisesi mezunları,3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu’nun 30. maddesi gereğince,iş yeri açabilmek için şart olan “ustalık” ünvanına,kendi mesleklerinde bir yıl pratik çalışma yaptıktan sonra girecekleri sınav sonrasında ulaşırlar.
9 . Mesleki ve teknik öğretim yapan okullarda eğitim görenler,okul ve iş yerlerinde iş eğitimi almış olmaları sebebi ile mesleğe yatkın olurlar ve meslek değiştirmek istemeleri halinde yeni mesleğe kısa zamanda intibak ederler.
10 . Eğitimleri süresince iş hayatını yakından tanıyacaklarından kendi iş yerlerini kurup çalıştırabilirler.
 
İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI AVANTAJLARI
 
İşletmelerde Meslek Eğitimi Gören Öğrenciler:
1 . İşletmelerde meslek eğitimi süresince yaşlarına uygun asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ücret alırlar.
2. İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar.
3. Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler.
4. Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu’nca karşılanır.
5. Okul atölyelerinde bulunmayan eğitim aracı, makina ve teçhizatı işletmelerde görüp kullanma imkanına sahip olurlar.
6. Mesleki bilgi ve becerilerini işyerlerinde gerçek iş şartlarında geliştirirler. Öğrencilerin kendilerine olan güveni artar.
7. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni iş alanlarına uygun programlarla, daha çok uygulama yaparak eğitilirler.
 
ANADOLU MESLEK LİSELERİNİN DENİZCİLİKLE İLGİLİ BÖLÜMLERİNE ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI :
 
                        Anadolu meslek liselerinin denizcilikle ilgili bölümlerinde eğitim görmek isteyenlerin,Anadolu ve Anadolu meslek liselerine başvuru şartları yanında “Gemiadamları Yönetmeliği “ gereğince aşağıdaki hastalıklardan birine yakalanmamış olması gerekmektedir :
            a . Akıl ve ruh hastalıkları ve ilaç tutkunluğu,
            b . Sinir sistemi hastalıkları (sara,parkinson vb. )
            c . Duyu organları fonksiyon kayıpları,
            d . Çalışmaya engel olabilecek nitelikte olan ;
               1 . Metabolizma ve endokrin sistemi hastalıkları (diabetes,mellitun,amiloidosis vb. )
               2 . Kan hastalığı (malign kan hastalıkları veya kan yapım bozuklukları vb. )
               3 . Kalp damar sistemi hastalıkları,
               4 . Kas iskelet sistemi hastalıkları veya deformiteleri (romotoid artrit, malign hastalıkları )
            e . Uzun seyirli bulaşıcı hastalıklar ( açık tbc,AIDS,sifiliz vb. )
Anadolu meslek liselerinin denizcilikle ilgili bölümlerine yerleştirilen öğrenciler,sağlık durumlarının denizcilik eğitimine elverişli olduğunu mülakat ve kondisyon sınavından önce, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacakları heyet raporu ile belgelendireceklerdir.
 
                       
 
TİCARET VE TURİZM ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MESLEK LİSELERİ
 
            İletişim araçlarının gelişmesi,piyasa ekonomisinin uygulanması,ülkeleri birbirine yaklaştırmakla birlikte her alanda kıyasıya bir yarış içine sokmaktadır.
            Ülkemizin ticaret ve turizm sektörlerinde ve mahalli idareler ve iletişim alanlarında eğitilmiş,yabancı dil bilen,teknolojiyi kullanma becerisi kazanan kalifiye elemana şiddetle ihtiyacı bulunmaktadır.Bu alanlarda yetişenler,gelecekte aranan elemanlar olacaklardır.
 
            Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı meslek liseleri ve bölümleri :
 
A . ANADOLU TİCARET MESLEK LİSELERİ
Ülkeler arası ilişkilerin ön plana çıkardığı; dış ticaret,bilgi-işlem ve turizm alanlarında ihtiyaç duyulan yabancı dil bilen nitelikte elemanlar yetiştiren,öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlıyan,bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere ilköğretim okulu üzerine dört yıl eğitim süreli meslek liseleridir.
Anadolu ticaret meslek liselerinin hazırlık sınıflarında yğun olarak yabancı dil eğitimi yapılmaktadır.Hazırlık sınıfını başaran öğrenciler;bir kısmı yabancı dille olmak üzere genel bilgi dersleri ile muhasebe,bilgisayar,daktilografi,hukuk,maliye,ekonomi,beşeri münasebetler dersleri ile mesleğe geçiş ve mesleğe yönlendirme eğitimine tabi tutulmaktadır.İkinci sınıftan itibaren ihtisas eğitimi başlatılmakta;zümre ve danışman öğretmenlerin rehberlilerine bağlı olarak öğrenciler;
            1 . Dış Ticaret
            2 . Bilgi-İşlem
bölümlerinden birine yönlendirilerek eğitimlerini sürdürmektedirler.
Yabancı dil bilen,bilgisayar kullanma becerisi olan öğrenciler,iş ve insan ilişkileri kurabilme davranışlarına sahip olurlar.Nitelikli meslek elemanı olarak yetişen mezunlar özel,kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkanına sahiptir.
Bu okul türünden İstanbul Ticaret Odası Anadolu Ticaret Meslek Lisesinde; ingilizce dil eğitimi veren hazırlık sınıfının yanı sıra Japonca dil eğitimi veren hazırlık sınıfı da bulunmaktadır.
Mezunlar kolay iş bulabildikleri gibi alanlarının devamı niteliğinde yüksek öğrenimi tercih etmelerinde ilave puan almaktadırlar.Bu okulu bitiren öğrencilerin yüksek öğretime devam etme şansı oldukça yüksektir.
 
DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ
Dış ticaret alanında istihdam edilecek elemanların yetiştirilmesini amaçlayan bu bölümde,öğrencilere bir kısmı yabancı dille olmak üzere genel bilgi ve alan dersleri ile birlikte;Dış ticaret ve standartlar,pazarlama ve satış teknikleri,kambiyo ve gümrük işlemleri ,sigorta ve taşıma hukuku dersleri ile birlikte ilgi ve kabiliyetlerine göre tercih edecekleri seçmeli dersler okutulmaktadır.
Dış ticaret kavramları,dış ticaret usulleri ve standartları,dış ticaret uygulamaları,pazar araştırması,ihracata uygun ürünler üretilmesi,ürünün tanıtılması,kambiyo işlemleri ve kambiyo mevzuatı konularında yetişen öğrenciler dışa dönük ticaret yapan işletmelerde,özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler.
Öğrenciler alanlarının devamı niteliğinde yüksek öğrenimi tercih etmelerinde ek puan almaktadırlar.
 
BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ
Öğrencilere bir kısmı yabancı dille olmak üzere genel bilgi ve alan dersleri ile birlikte,bilgi işlem sistemleri-bilgisayar,bilgisayar programlama,bilgisayar kullanım teknikleri derslerine ilave olarak ilgi ve kabiliyetlerine göre tercih edecekleri seçmeli dersler de verilmektedir.
Bu bölüm öğrencileri,bilgisayar türleri işletim sistemleri basic cobol programlama dili,paket programlar,bilgisayar,virüsler,bilgisayarlı muhasebe,program yapma ve geliştirme konularında uzmanlaşmışlardır.
Mezun öğrenciler,iş alanlarında en çok tercih edilen yabancı dil,bilgisayar ve bilgisayarlı muhasebe alanlarında uzmanlaştıkları için aranan elemanlardır.
 
 
B . ANADOLU DIŞ TİCARET MESLEK LİSELERİ
Yabancı ülke mallarının gümrük işlemine tabi tutulmadan,serbest giriş çıkış işlemine tabi tutulduğu serbest ticaret bölgelerinde faaliyet gösteren kurum-kuruluş ve işyerlerinde istihdam edilecek yabancı dil bilir vasıflı personeli yetiştiren,öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlıyan bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere ilköğretim okulu üzerine dört yıl eğitim süreli meslek liseleridir.
Öğrencilere, genel bilgi ve alan dersleri ile birlikte ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda tercih edecekleri seçmeli dersler ve,paarlama satış teknikleri,dış ticaret ve standartlar,kambiyo ve gümrük işlemleri,sigorta ve taşıma hukuku dersleri okutulmaktadır.
Bazı derslerin yabancı dille okutulduğu bu okullarda öğrenciler muhasebe,bilgisayar,dış ticaret işlemleri,pazarlama teknikleri,ürün geliştirme ve tanıtımı,kambiyo mevzuatı,gümrük işlemleri ve mevzuatı,sigorta işlemleri ve sigorta hukuk ve taşımacılık konularında yetişirler.
Serbest ticaret bölgelerinin bulunduğu yerlerde olan bu okullardan mezun olan öğrenciler,bu bölgelerdeki kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi Avrupa ile bütünleşme sürecinde olan ülkemizde önem kazanan dış ticaret alanında faaliyette bulunan kamu ve özel sektöre bağlı kuruluşlarda çalışabilirler.
Mezun olan öğrenciler,alanlarının devamı niteliğinde yüksek öğretimi tercih ettiklerinde ek puan alırlar.
 
C . ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
Turizm ve bunun temel alt yapısını oluşturan konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilen,öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlıyan bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere dört yıl eğitim süreli meslek liseleridir.
Hazırlık sınıfında yoğun olarak yabancı dil eğitimi yapılan bu okulların diğer sınıflarında yabancı dile ağırlık verilmekte ve bazı dersler yabancı dille okutulmaktadır.Hazırlık sınıfını geçen öğrencilere genel bilgi dersleri ile alan dersleri;resepsiyon,muhasebe teknikleri ve uygulaması,servis teknikleri ve uygulaması,yemek pişirme teknikleri ve uygulaması,kat hizmetleri teknikleri ve uygulaması ve beşeri münasebetler dersleri ile ortak olarak mesleğe geçiş ve mesleğe yönlendirme eğitimi verilmektedir.İkinci sınıfa başlayan öğrenciler;
            1 . Resepsiyon Bölümü
            2 . Servis Bölümü
            3 . Kat Hizmetleri Bölümü
            4 . Seyehat Acentacılığı Bölümü
            5 . Mutfak Bölümünden birinde ihtisaslaşarak eğitimlerini sürdürürler.
Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde 3308 sayılı kanun hükümlerine göre gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri turizm mevsimi ile parelel sürdürülmektedir.Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler,her yıl ekim-mart ayları arasında teorik ve uygulamalı eğitimleri okulda;nisan-eylül ayları arasında uygulamalı (beceri )eğitimlerini bu alanda faaliyet gösteren otellerde veya turistik tesislerde yaparlar.Uygulamalı eğitim süresince öğrencilere,işyerlerince asgari ücretlerin en az %60’ı oranında ücret ödenmesinin yanı sıra ,bu süre içerisinde sigortaları da Bakanlığımız imkanlarıyla karşılanmaktadır.
 
 
 
RESEPSİYON BÖLÜMÜ
Otel ve diğer turistik tesislerin resepsiyon, ön büro,muhasebe bölümlerinde istihdam edilecek elemanalrın yetiştirilmesini amaçlayan bölümdür.
Bu bölümde bir yıl yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olan öğrencilere,ilk yılda verilen alan ve bilgi derslerinin yanında;bir kısmı yabancı dille olmak üzere resepsiyon,muhasebe teknikleri ve uygulaması,servis teknikleri ve uygulaması,kat hizmetleri teknikleri ve uygulaması,daktilografi,bilgisayar,turim,otel işletmeciliği,turizm hukuk dersleri ile öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre seçecekleri dersler okutulur.
Bu bölüm mezunları turizm alanında kamu ve özel sektörde geniş iş imkanına sahiptirler.
 
SERVİS BÖLÜMÜ
otel ve diğer turistik tesislerin restaurant ve kat hizmetlerinde servis elemanı olarak istihdam edilecek personelin yetiştirilmesini amaçlayan bu bölümde;öğrencilere, ilk yılda verilen genel bilgi ve alan derslerine ek olarak,bir kısmı yabancı dille olmak üzere servis teknikleri ve uygulaması,daktilografi,bilgisayar,turizm,otel işletmeciliği,turizm hukuku dersleri ile öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre seçecekleri dersler okutulmaktadır.
Öğrenciler aldıkları teorik eğitimle birlikte okulda ve işletmelerde uygulamalı eğitim alanları ile ilgili iş ortamını tanırlar.Bilgisayar ve yabancı dil bilen nitelikli meslek elemanı olarak yetişirler.
Mezunlar alanlarında geniş iş imkanına sahiptir.
 
MUTFAK BÖLÜMÜ
Bir yıl yabancı dil hazırlık eğitiminde başarılı olan öğrencilere,ilk yılda verilen genel bilgi ve alan derslerinin yanında ,bir kısmı yabancı dille olmak üzere;yemek pişirme teknikleri ve uygulaması,servis teknikleri ve uygulaması,resepsiyon ve muhasebe teknikleri ve uygulaması,daktilografi,bilgisayar,turizm,otel işletmeciliği ve turizm hukuku dersleri ile öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre seçecekelri dersler okutulmaktadır.
Yabancı dil bilen,bilgisayar kullanma becerisi kazanan,Türk ve dünya mutfağı konusunda nitelikli meslek elemanı olarak yetişen öğrenciler,geniş iş imkanına sahiptirler.
 
SEYAHAT ACENTACILIĞI BÖLÜMÜ
Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık eğitiminde başarılı olan öğrencilere,ilk yıl verilen genel bilgi ve alan derslerine ek olarak bir kısmı yabancı dille olmak üzere;seyahat acentacılığı ve turizm operatörlüğü teknikleri ve uygulaması,acenta muhasebesi,kat hizmetleri teknikleri ve uygulaması,daktilografi,bilgisayar,turizm,
ulaştırma,animasyon,otel işletmeciliği,turizm pazarlaması ve turizm hukuku dersleri ile öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre seçecekleri dersler okutulmaktadır.
Öğrenciler teorik öğretimle birlikte okulda ve işletmelerdeki uygulamalı eğitimle,alanları ile ilgili iş ortamını tanırlar ve iyi ilişkiler kurabilme davranışlarına sahip olurlar.
Bilgisayar ve yabancı dil bilen , nitelikli meslek elemanı olarak yetişen öğrenciler,yüksek kazanç ve geniş iş imkanına sahiptirler.
 
KAT HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
Otel ve diğer turistik tesislerin kat hizmetlerinde istihdam edilecek vasıflı insan gücünün yetiştirilmesini amaçlayan bölümdür.
Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık eğitiminde başarılı olan öğrencilere,ilk yıl verilen genel bilgi ve alan derslerine ek olarak bir kısmı yabancı dille olmak üzere,kat himetleri ve teknikleri uygulaması,resepsiyon-muhasebe teknikleri ve uygulaması,servis teknikleri ve uygulaması,daktilografi,bilgisayar,turizm,otel işletmeciliği,turizm hukuku dersleri ile öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre seçecekleri dersler okutulmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ İLE ANADOLU MESLEK LİSELERİNİN TURİZM ENDÜSTRİSİ,SERVİS HİZMETLERİ,SEYAHAT ACENTALIĞI VE DENİZ TURİZMİ BÖLÜMLERİNE ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI :
 
            Anadolu teknik ve Anadolu teknik liselerine başvuru şartlarının yanında;
            a . Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerine girmek isteyenlerin sağlığı ve fiziki durumu otelcilik ve turizm eğitimine ve turistik tesislerde görev yapmaya uygun olmak,(kekemelik,körlük,şaşılık,sağırlık,topallık,düztabanlık,ağız kokusu,sara ve bayılma gibi rahatsızlıkları bulunmamak)
            b . Anadolu meslek liselerinin turizm endüstrisi servis hizmetleri,seyahat acentacılığı,deniz turizmi bölümlerine girmek isteyenlerin sağlığı,fiziki durumu turizm eğitimine,seyahat acentalarında ve turistik tesislerde görev yapmaya uygun olmak.
 
D . ANADOLU AŞÇILIK MESLEK LİSELERİ
Türk ve dünya mutfaklarında istihdam edilecek yabancı dil bilen,vasıflı aşçıları yetiştiren,öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek okula hazırlıyan,bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere ilköğretim üzerine dört yıl süreli meslek liseleridir.
Anadolu aşçılık meslek liselerinde bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olan öğrencilere genel bilgi dersleri ile birlikte bir kısmı yabancı dille olmak üzere gıda teknolojisi,yemek pişirme teknikleri ve uygulaması,kat hizmetleri teknikleri ve uygulaması,işletme bilgisi ve muhasebesi,servis teknikleri ve uygulaması,daktilografi,bilgisayar,insan ilişkileri,turizm ve turizm hukuku derslerine ek olarak ilgi ve yeteneklerine göre seçecekleri derslerde okutulmaktadır.
Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde olduğu gibi;öğrenciler,3308 Sayılı Kanun hükümlerine göre her yıl ekim-mart ayları arasında altı aylık dönemde sürekli olarak okulda;nisan-eylül ayları arasındaki turizm mevsimi süresince turistik tesislerin mutfaklarında eğitim görür. İşyerinde uuygulamalı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin en az %60’ı oranında ücret ödenir.Bu süre içinde sigorta primleri Bakanlık imkanı ile karşılanmaktadır.
 
E . ANADOLU SEKRETERLİK MESLEK LİSELERİ
Bir yıl yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olan öğrencilere;ilk iki yıl bir kısmı yabancı dille olmak üzere genel bilgi dersleri ile birlikte ;daktilografi,bilgisayar,insan ilişkileri,iş psikolojisi,sekreterlik teknikleri,büro makinaları,hukuk,ekonomi derslerine ek olarak öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre seçecekleri dersler okutularak mesleğe geçiş ve mesleğe yönlendirme sağlanmaktadır.
Üçüncü sınıftan itibaren 3308 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda uygulamalı eğitim gördükleri iş ve hizmet alanlarına göre;
            1 . Yönetim ve ticaret sekreterliği
            2 . Hukuk sekreterliği
            3 . Tıp sekretrerliği
bölümlerinden birini tercih ederek haftada iki gün okulda teorik eğitim,üç gün işyerlerinde beceri eğitimi görmekte ve öğrenci iken iş hayatı ile tanışmaktadırlar.
Nitelikli meslek elemanı olarak yetişen öğrenciler,kamu ve özel sektörde,sekreter ve ön büro elemanı olarak istihdam edilirler.
 
F . ANADOLU MAHALLİ İDARELER MESLEK LİSELERİ
Belediyelerin ve il özel idarelerin çağın gereklerine uygun,modern şehircilik anlayışı içinde çalışmalarını daha rasyonel bir şekilde sürdürebilmek amacı ile;bu kuruluşlara yabancı dil bilen vasıflı eleman yetiştiren,öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlıyan,ilköğretim okulu üzerine bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere dört yıldır.
Bir kısmı yabancı dille olmak üzere,genel bilgi derslerinin yanı sıra mahalli idareler,muhasebe teknikleri,belediye mevzuatı,ekonomi,şehircilik ve planlama dersleri okutulmaktadır.
Yabancı dil bilen,bilgisayar kullanma becerisi kazanan öğrenciler,belediye mevzuatı,bütçe ve muhasebesi ile mahalli idare hizmetleri konularında yetişmekte,nitelikli eleman olarak belediye ve il özel idarelerinde istihdam edilmektedir.
 
 
G . ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSELERİ
Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olan öğrencilere ;bir kısmı yabancı dille olmak üzere genel bilgi dersleri ile birlikte;iletişim teknikleri,okuma ve anlatım teknikleri,basın ahlakı,insan ilişkileri,radyo ve televizyon haberciliği,haberleşme hukuku,büro organizasyonu dersleri okutulmaktadır.
Mezunlar;basın-yayın,reklamcılık ve halkla ilişkiler alanlarında faaliyette bulunan,kamu ve özel sektöre bağlı kurum ve kuruluşlarda görev alabilecekleri gibi kendilerine işyerleri de açabilirler.
 
 
ANADOLU TİCARET,ANADOLU DIŞ TİCARET,ANADOLU İLETİŞİM,ANADOLU SEKRETERLİK,
ANADOLU AŞÇILIK VE ANADOLU MAHALLİ İDARELER MESLEK LİSELERİNE KAYIT-KABUL ESASLARI
 
Bu okullara, ilköğretim mezunu kız ve erkek öğrenciler “Merkezi Sınav Sistemi” ile gündüzlü olarak alınmaktadır.Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazananlar burslu öğrenim görürler.
Bu meslek liselerinin hazırlık sınıfına alınacak öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir :
            1 . Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
            2 . Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve yerleştirme Sınavını kazanmış olmak,
            3 . İlköğretim mezunu olmak,
            4 . Sağlığı girmek istediği mesleğin öğrenimine elverişli olmak,(Fiziki kusuru olmaması)
            5 . İlköğretim okulundan sonra öğrenimine ara vermemiş olmak,
            6 . Ortaöğretim düzeyinde herhangi bir okula devam etmemiş olmak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
 
Sağlık Bakanlığına bağlı 237 sağlık meslek lisesinde 8 ayrı bölümde eğitim-öğretim sürdürülmektedir.Eğitim-öğretim gündüzlüdür.
Eğitim süresi dört yıldır.Okullara,ortaokul veya ilköğretim okulları mezunlarından sınava başvuru şartları nı taşıyan ve sınavda başarılı olanlar kabul edilirler.Manisa Turgutlu ve Kilis M.Şanlı sağlık meslek liselerinde sadece kız öğrenci,diğer 235 okulda da karma öğrenci alınır.
Sağlık meslek liselerinden mezun olanlar,Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev alabildikleri gibi özel kurum ve kuruluşlarda da görev alabilirler.
 
Sağlık Meslek Liselerinin Bölümleri ile ilgili Açıklayıcı Bilgiler :
 
A . Radyoloji Teknisyeni
            Sağlık kurumlarında hastalıkların teşhis ve tedavisi için röntgen filmi çeken,filmin banyosunu yapan,ışın tedavi planını uygulayan,film raporlarını hazırlıyan ve arşivleme işlemlerini yürüten bölümdür.
 
B . Anestesi Teknisyeni
            Bir hekim kontrolu altında hastaları ,cerrahi müdahaleler sırasında anestesik maddeleri tekniğine göre uygulayarak uyutan sağlık personelidir.
 
C . İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyeni
            Bireyi,aileyi,toplumu kazalardan koruyarak toplumun her kesimindeki kişilerin beden,ruh ve sosyal yönden kazayı uğraması halinde tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle onlara ilk yardım bakımını planlayan,uygulayan ve kazazedeyi acil bakım ünitesine taşıyarak acil bakımını sağlıyan sağlık personelidir.
 
D . Labaratuvar Teknisyeni
            Sağlık kurumları bünyesinde çeşitli labaratuvarlarda,halkın sağlığını korumak ve teşhis ile tedavisine ışık tutmak amacı ile ,her çeşit araç-gereç ve cihazları kullanarak teknik seviyedeki labaratuvar tetkik ve analizlerini yapan,bu amaçla numune alan,analizler için solüsyon ve kültür vasatları hazırlıyan,yaptığı bu analizlerle hastalıklar arasında ilişkiyi kuran,sonuçları rapor edebilen sağlık personelidir.
 
E . Diş Protez Teknisyeni
            Ağız ve diş konularında,diş hekiminin direktif ve kontrolü altında kendisine gönderilen ağız ölçüleri üzerinde hastanın eksik olan diş ve ağız dokularını tamamlayan veya düzenleyen protez ve apereyleri tekniğine uygun olarak yapan sağlık personelidir.
 
F . Çevre Sağlığı Teknisyeni
            Her türlü yerleşim yerinde birey,aile ve toplumun sağlığına zarar veren veya verebilecek çevre faktörlerini inceleyen,kontrol altına alan,iyileştirme çalışmalarını uygulayan ve uygulanmasını sağlıyan,bu amaçla atıklar,kemiriciler,vektörler,su,hava,gıda,konut,endüstri ve toplu yaşanan yerlerin sağlık kontrollerini yapan ,ruhsatlandırma işlemleri ile zararsızlaştırma tekniklerini uygulayan,sağlık eğitimi,istatistik ve gerektiğinde ilk yardım hizmetlerini yapan sağlık personelidir.
 
G . Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyeni
            Bireyin,ailenin ve toplumun beden,ruh ve sosyal yönden sağlıklı olması amacı ile tıbbın ve teknolojinin gerektirdiği ortopedik cihaz ve protez tekniklerini uygulayan ,mesleki tıbbi cihazlarını kullanarak hekim tarafından verilen ölçülere göre protez yapan,gerektiğinde yeni teknik ve cihazları öneren sağlık personelidir.
 
H . Tıbbi Sekreter
            Tıbbi istatistikerle ilgili verileri derleyen,derlediği istatistiki bilgileri bilimsel metodlarla analiz ederek ilgili birimlere rapor edebilen ,tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma işlemlerini yürüten ,ihtiyaç duyulan bilgileri toplayıp belgeye dönüştürebilen sağlık personelidir.
 
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK MESLEK LİSELERİNE BAŞVURU ŞARTLARI
 
            a . Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
            b . Sağlığının bu okulun öğrenimine elverişli olması,
            c . İköğretim kurumları veya ortaöğretim kurumları bünyesindeki 8. Sınıfta öğrenim görüyor olmak,(İlköğretim okulundan sonra öğrenimine ara verenler ile ortaöğretim kurumlarına devam etmiş olanlar bu sınavı kazanmış olsalar bile bu okula alınmazlar.)
 
 
                        TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI MESLEK LİSELERİ
 
Bakanlığımıza bağlı 1 ziraat teknik,9 ziraat meslek,3 ev ekonomisi meslek,4 veteriner sağlık meslek ve 2 laborant meslek lisesi olmak üzere 19 adet meslek lisesi bulunmaktadır.
Bu okulların amacı; ülke ekonomisine,tarımsal üretim yönünden katkıda bulunacak,çeşitli işletme ve kuruluşlarda başarı ile çalışabilecek,ileri tarım tekniklerini uygulayabilecek ve yayabilecek nitelikte pratik bilgi ve beceriye sahip ziraat teknisyeni,ev ekonomisi teknisyeni,veteriner sağlık teknisyeni ve laborant yetişmektedir.
Ziraat teknik,ziraat meslek,ev ekonmisi meslek liseleri 4 yıl,veteriner sağlık meslek ve laborant sağlık meslek liseleri 3 yıl süreli ,ilköğretime dayalı,paralı yatılı ve gündüzlü mesleki eğitim ve öğretim yapan ortaöğretim kurumlarıdır.
Ev ekonomisi meslek liselerine kız,diğerlerine erkek öğrenci alınmaktadır.
Meslek liselerinde;tarla ziraatı,tarımsal mekanizasyon,bağ,bahçe,hayvancılık,gıda teknolojisi,anatomi,mikrobiyoloji,fizyoloji,biyokimya,ölçme bilgisi,ziraai işletme,pazarlama vb. Uygulamalı meslek dersleri ile genel bilgi dersleri okutulmaktadır.
Okul mezunları, Bakanlıkla birlikte,TMO Genel Müdürlüğü,Meteoroloji Genel Müdürlüğü,Çevre Bakanlığı,Tarım Kredi Kooperatifleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyuldukça açılacak sınavlara girmektedirler.
 
 
                        ADALET BAKANLIĞINA BAĞLI ADALET MESLEK LİSELERİ
 
Ankara,Gümüşhane ve Afyon-Bolvadin’de eğitim-öğretim yapan adalet meslek liseleri,Adalet Bakanlığı’na bağlı olup,amacı Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına eleman yetiştirmekle birlikte yüksek öğretime hazırlamaktadır.
Birinci sınıfta sadece iki hukuk dersi,daktilografi ve bilgisayar dersinin yanı sıra tamamen kültür desleri okutulmaktadır.İkinci ve üçüncü sınıflarda meslek dersleri ağırlıklı program uygulanmaktadır.Birinci sınıflarda okutulan fizik,kimya,biyoloji ve sağlık bilgisi gibi bazı dersler ikinci ve üçüncü sınıflarda okutulamaz.
Kültür dersleri; Türk dili ve edebiyatı,din kültürü ve ahlak bilgisi,tarih,T.C. İnkilap tarihi ve Atatürkçülük,coğrafya,matemetik,geometri,yabancı dil ve beden eğitimi gibi,
Meslek dersleri; hukukun esasları,yargı teşkilatı,ilamat ve infaz hukuku,yönetimde insan ilişkileri,muhasebe ve döner sermaye,tebligat hukuku,daktilografi,ceza ve ceza hukuku,özel hukuk,noterlik,bilgisayar,psikoloji,felsefe,
Bölüm seçmeli dersler; güzel konuşma ve yazma,Türk edebiyat tarihi,Türkiye coğrafyası,ülkeler coğrafyası,genel Türk tarihi,İslam tarihi,Osmanlı tarihi,
Seçmeli dersler; çevre ve insan,trafik bilgisi,demokrasi ve insan hakları,ilyardım bilgisi ve turizm dersleri okutulmaktadır.
                       
            KURUMLARA BAĞLI MESLEK LİSELERİ
 
            a . Adalet Bakanlığına bağlı adalet meslek liselerine,
            b . Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık meslek liselerine,
            c . Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Anadolu tapu ve kadastro meslek lisesine,
            d . Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu tapu ve kadastro meslek lisesine,
öğrenci yönlendirme ve yerleştirilmesi adaylardan tercih alınarak Merkezi Sınav Sisitemi ile yapılacaktır.
            BAŞVURULARLA İLGİLİ GENEL ŞARTLAR:
            a . Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
            b . Kamu haklarından mahrum olmamak,
            c . İlköğretim/ortaokul son sınıfta olmak,öğrenimine ara vermemiş olmak,(kesin kayıt için ortaokul/ilköğretim okulundan mezun olmak)
            d . Evli,dul veya nişanlı olmamak,
 
            BAŞVURULARLA İLGİLİ ÖZEL ŞARTLAR
                 1 . Adalet meslek lisesinin özel şartları :
            a . 16 yaşını bitirmemiş olmak,
            b . Yurdun her yerinde görev yapmasına engel olabilecek hastalığı ve sakatlığı bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu almak,
            2 . Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı ziraat teknik,ziraat,ev ekonomisi,veteriner sağlık ve laborant meslek liselerine özel başvuru şartları :
            a . Öğrenimine başlayacağı tarihte 17 yaşından büyük olmamak,
            b . Sağlığının tarım ve labaratuvar hizmetlerinde çalışmaya elverişli olduğunu gösterir rapor almak,
                3 . Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık meslek liselerine özel başvuru şartları:
            a . 17 yaşını bitirmemiş olmak,
            b . Sağlık mesleğini yapabilecek özel şartları taşımak,(kekemelik,şaşılık,körlük,topallık,gibi özürler okula girmeye engel teşkil eder.)
            c . Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet,ihtilas,irtikap,rüşvet,hırsızlık gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü olmak,
            d . Özel kanunlarla affa uğramış olsalar bile herhangi bir okuldan disiplin cezası veya bir kovuşturma sonucu çıkarılmamış olmak,
 
            Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık meslek liselerine aşağıda belirtilen özellikleri taşıyanlar kabul edilmezler :
            -İlköğretim/ortaokuldan sonra öğrenimine ara verenler,
            -Ortaöğretim kurumuna devam edenler,ayrılanlar,
            -Uzun seyirli bulaşıcı hastalığı olanlar,
            -Sinir sistemi hastalıkları olanlar,
            -Akıl ve ruh hastalıkları ile ilgili ilaç bağımlılığı olanlar,
 
            Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Özel Başvuru Şartları :
            a . İlköğretim okulu son sınıf öğrencisi olup doğrudan mezun olmak,5’lik not sistemine göre en az 3 ve daha yukarı not ortalaması ile mezun olmak,
            b . 17 yaşından gün almamış olmak,
            c . Seçme sınavını kazandıktan sonra sözlü sınavda başarılı olmak,
           
                        DEVLET PARASIZ YATILILIK ve BURSLULUKLA İLGİLİ AÇIKLAMA
 
            Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı ile öğrenci alan pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı olarak okumak isteyen öğrencilerden,parasız yatılı ve burslu okuma şartları taşıyanlara,cinsiyetlerine uygun pansiyon bulunması halinde,yatılılık kontenjanı çerçevesinde ilgili yönetmelik hükümleri gereğince bu sınavda aldıkları puana göre yapılacak seçme ve sıralama ile parasız yatılı okuma hakkı sağlanır.Bu öğrencilerde ayrıca,devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavını kazanmış olmak şartı aranmaz.Burslu okumak isteyenlerin ise,ayrıca devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavına girip bursluluğu kazanmaları gerekir.Resmi fen liselerinde, sadece devlet parasız yatılılık olup bursluluk yoktur.Ayrıca,özel fen liselerinde devlet parasız yatılılık ve bursluluk sözkonusu olmayıp eğitim-öğretim paralıdır.
 
            BAŞVURU İLE İLGİLİ GENEL ŞARTLAR
a . Türkiye Cumhuriyeti ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b . Bulunduğu sınıfta bir yıllık olmak,
c . Pansiyonlu ilköğretim okullarını tercih edecek olanlar; ilköğretim okullarının 4,5,6 ve 7. sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının bünyesindeki 7. Sınıfta öğrenim görüyor olmak,
d . Ortaöğretim kurumları pansiyonlarını tercih edecekler, ilköğretim okulu 8. Sınıf ile ortaöğretim kurumları bünyesindeki 8,9 ve 10 . sınıflar ve 4 yıllık ortaöğretim kurumlarının ise 9,10 ve 11. Sınıflarında öğrenim görüyor olmak,
e . Maddi imkanlardan yoksun bulunmak,
f . Gireceği okulun yönetmeliğinde tespit edilen kayıt-kabul şartlarını taşımak,
     Özel eğitime muhtaç çocukların özür durumları,parasız yatılılık ve bursluluk sınavına girmelerine engel teşkil etmez
g . Sınava girdiği öğretim yılında “ okuldan kısa süreli uzaklaştırma” ve daha önceki yıllarda da bu cezadan daha ağır bir ceza almamış olmak,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASKERİ LİSELER
 
            Askeri liseler,Türk Silahlı Kuvvetlerine yeterli bilgi düzeyine sahip ve üstün beden yeteneğine ulaşmış subay adayı yetiştirir.Askeri liseler parasız yatılıdır.
İstanbul’da Kuleli Askeri Lisesi, Heybeliada Deniz Lisesi; İzmir’de Maltepe Askeri Lisesi ve Bursa’da Işıklar Askeri Lisesi vardır.
 
                        DENİZ ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULLARI
 
            Astsubay okulları,ortaokul üzerine 3 yıl eğitim verir.Öğrenciler, bu okulu bitirdikten bir yıl sonra orduya astsubay olarak katılırlar.
            Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri Sıhhiye Astsubay hazırlama okulu,tüm Silahlı Kuvvetlere Sıhhiye Astsubayı adayı hazırlar.
            Elektronik Astsubay Hazırlama Okulu; Kara Kuvvetlerine Muhasebe ve Elektronik Astsubayı adayı yetiştirir.
            Mızıka Astsubay Hazırlama Okulu; tüm Silahlı Kuvvetlere Mızıka Astsubay adayı yetiştirir.
 
                        JANDARMA ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU
 
            3 yıl süreli Jandarma Astsubay Hazırlama Okulunda modern fen programı uygulanır.Kılavuzu; Jandarma Okulu Komutanlığı Kayıt Kabul Komisyon Başkanlığı Güvercinlik /ANKARA adresinden ya da İL Jandarma Alay Komutanlıklarından temin edilebilir.
 
                        EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI POLİS KOLEJLERİ
 
            Polis Kolejlerinde birinci yıl yabancı dil hazırlık sınıfı,3 yıl, bir kısım derslerin öğrenimini yabancı dille yapan resmi liselerin fen kolu müfredat programı uygulanmak üzere 4 yıldır.
Okullarda lise programı ile birlikte Emniyet Teşkilatına ait disiplin alışkanlığı da kazandırılır.Bu okullar,İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı Devlet liseleridir.
 
            ASKERİ LİSELER,ASTSUBAY OKULLARI,POLİS KOLEJLERİNE GİRİŞ ŞARTLARI
 
            1 . Erkek olmak,
            2 . Sabıkasız olmak,
            3 . 1. Derecedeki akrabalarının sabıkasız olması,
            4 . Bu sınavlara katılacak öğrencilerin fiziksel özellikleri:
               11 yaşındaki adayın boy uzunluğunun 134 cm olması
               12        “            “       “            “          139   “       “
               13        “            “       “            “          144   “       “
            5 . 134 cm boyundaki adayın 34’ den 15 kilo düşük ya da 5 kilo fazla olması
            6 . 17 yaşından gün almamış olmak
            7 . Öğrenimine ara vermemiş olmak
            8 . Lise ve dengi okullara kayıt yaptırmamış olmak
            9 . Askeri Liseler için ortaöğretim yıl sonu başarı notunun 3,5
                 Astsubay Okulları için      “       “      “       “          “        2,5
                 Polis Kolejleri   için          “       “      “      “           “         3   olması şartı aranır.
 
Kız öğrenciler, lise öğreniminden sonra ÖSS puanı ile Harp Akademisine girebilmektedir.         
 
 
 
SAAT KAÇ?
 
Reklam
 
KOMİK BİLMECELER
 
ÖĞRETMENLER BURAYA
 
YAZIYOR YAZIYOR!!!
 
İSMİNİZ NE ANLAMA GELİYOR
 
İsim Sözlüğü

 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
EMRAH TOSUNOĞLU